Showing: 11 - 20 of 20 RESULTS
Blogginlägg

Öppet brev till professorer och lärare på landets ekonomiutbildningar

Professorer och Lärarkårer på Ekonomiutbildningar, Banker och deras roll i skapandet av pengar är en väsentlig del av moderna, finansialiserade ekonomier. Likväl ges dagens ekonomistudenter en långtifrån fullgod bild av saken. Som personer med makt att påverka nästa generation ekonomer, är det av stor vikt att ni ser över bankers roll i ekonomiämnet och bringar …

Blogginlägg

Stor entusiasm för penningreform i Gävle!

Positiva Pengar besökte Gävle, det var en mycket lyckad dag! Alla våra rapporter “Förstatliga Pengarna” sålda slut, alla foldrar tog slut och folk stannade uppåt en timme efter föredraget för att diskutera. Dagen började med att Samuel föreläste på FEKIS ämneskonferens som i år arrangerades av Högskolan i Gävle. Universitetslektor Ernst Hollander deltog och kommenterade. …

Blogginlägg

Riksbanken kräver att regeringen sätter fart: utred e-kronan noggrant och skyndsamt!

Kontanterna håller på att försvinna helt. Snart har vi inga statligt utgivna pengar kvar alls. ”Det är därför av yttersta vikt för samhället att frågan om statens roll på betalningsmarknaden utreds både noggrant och skyndsamt” konstaterar Riksbanken i en mycket läsvärd ekonomisk kommentar. Riksbanken gör flera klockrena analyser: ”Som beskrivits tidigare innebär kontanternas eventuella försvinnande …

Blogginlägg

Framtidsveckan i Kristianstad

Positiva Pengar besöker framtidsveckan i Kristianstad – Jag ser fram emot punkten positiva pengar och bankväsendet. Vad är pengar? Hur upplever vi pengar? säger Beata Svensson tillKristianstadsbladet. Positiva Pengar blev inbjudna till Framtidsveckan i Kristianstad. Lena, Viktor och Samuel var där och höll i bokbord och föreläste. Det blev en lyckad kväll med många frågor …

Blogginlägg

På gång under hösten

Positiva Pengars fullspäckade höstprogram 2019 (För höstprogrammet 2020, se denna sida!) Under hösten ser vi i Positiva Pengar fram emot ett fullspäckat program med nya spännande möten, nya medlemmar och ett växande engagemang! Vi har blivit inbjudna till många platser runt om i Sverige för att föreläsa, hålla i seminarier och studiecirklar. Vill du hjälpa …

Blogginlägg

Stort intresse för e-kronan i Almedalen

Intresset för ekronaprojektet var mycket stort i Almedalen. Men det var bara vi från Positiva Pengar som agerade tongivande företrädare för framtida digitala centralbankspengar. Vi hade riktigt stark medvind i samtal med politiker, journalister och allmänheten på Visbys gator. Vi fick bemanna vårt tält med 3-4 personer 9-19 varje dag för att kunna svara på …

Blogginlägg

Klartecken för utredning av statens roll i betalningsväsendet

  Efter att Riksbanken framhållit att en utredning av Statens Roll På Betalningsmarknaden behövs, ställde sig Riksdagen den 18 juni bakom finansutskottets enhälliga förslag 2018/19:FiU44  att regeringen bör starta en sådan utredning.   Enligt förslaget bör utredningen ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett: Kartlägga betalningsmarknaden utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade …

Blogginlägg

Positiva Pengar Expanderar!

Positiva Pengar storsatsar under 2019! Vi expanderar i rekordfart. Du är varmt välkommen och behövs i vårt glada gäng! Engagera dig ideellt eller stötta oss ekonomiskt för att vi tillsammans ska lyckas göra följande: JAG VILL GÅ MED NU! Starta aktiva lokala grupper i de stora städerna som möts regelbundet och diskuterar, planerar kampanjer, organiserar …