Showing: 11 - 20 of 33 RESULTS
Blogginlägg

Ojämlik handel skapar obalans

Globaliseringen som tog fart på 1500-talet födde idéer om värdet av ojämlik handel. Mycket av dagens handel bygger på att rika länder exporterar dyra teknikprodukter till fattiga länder och får billiga råvaror i gengäld. Vad är värdet av överskott i handelsbalansen för exportlandet och dess medborgare? Samtidigt slår exporten från det rika landet ut produktionen …

Blogginlägg

Frihetspengar från Riksbanken: ett fundament för ett Post-Covid19-samhälle

Eduard Lukschandl, författare av boken ”Cirkulär basinkomst och nollräntepolitik“, skriver på Positiva Pengars blogg om hur penningsystemet kan organiseras mer hållbart. Han menar att riksbanksutgivna ”Frihetspengar” till medborgarna kan ersätta dagens dysfunktionella penningpolitiska verktyg och bygga fundamentet för ett Post-covid19 samhälle. Misslyckad penningpolitik De funktioner som pengar ska fylla är att de ska (a) vara …

Blogginlägg

Ekonomin efter pandemin: Hur viruset skulle kunna ta död på skadliga föreställningar om skulder

Regeringen lånar ut till sig själv, men tar omvägen via finansmarknaden. Kapa banden till dem och åtstramningar kunde vara ett minne blott. Av en slump snarare än som resultat av planering, har det sätt på vilket regeringar och centralbanker finansierat covid-program runt om i världen, gläntat på dörren till ett nytt nationalekonomiskt paradigm. Önskedrömmen om …

Blogginlägg

Lokala banker – nyckeln till en blomstrande ekonomi?

Lokala banker som fokuserar på långsiktiga krediter till lokala små- och medelstora företag har spelat stor roll för ekonomisk tillväxt bl.a. i Sverige. Den utspridda Sparbanksrörelsen från 1800-talet till långt in på 1900-talet bidrog starkt till att Sverige blev en världsledande industriell ekonomi. I detta gästinlägg skriver journalisten Oskar Brandt om lokala banker i Sverige. …

Blogginlägg

Hudson och skulderna som behöver skrivas av

Om inte skulderna avskrivs i samhället emellanåt blir det ekonomiska kriser. Det menar ekonomiprofessorn Michael Hudson som är insatt i pengars och skulders historia. Hudson har varit konsult för USA, Ryssland och Kina. Michael Hudson besökte Positiva Pengar, titta på föredraget här. Skulder ger värdepappersrusch När priser och löner ökar kallar vi det för inflation. …

Blogginlägg

Från pantbanker till dagens skuldpengar

“Ett enkelt sätt att förstå vad det innebär att vi använder bankernas skulder som betalningsmedel är att gå tillbaka till de gamla pantbankerna under medeltiden där banksystemet hade sin början”, skriver Henry Islo. På medeltiden folk kunde deponera sina värdesaker hos en pantbank och fick sedlar eller värdepapper i retur, vilket fungerade som pengar. Om …

Blogginlägg

Vi har en historisk chans!

Historisk chans att skapa ett penningsystem som gynnar alla – inte bara ett fåtal Senaste gången en utredning gjordes om makten över pengarna var 1883. Det resulterade i att privata banker fråntogs makten att skapa sedlar – Riksbanken fick sedelmonopol. Mer än hundra år senare utreds nu frågan igen: ska Sveriges pengar skapas av privata …

Blogginlägg

Delseger 1: delar av våra förslag har inkluderats i direktiven

Positiva Pengar var med och tyckte till inför tillsättandet av utredningen om statens roll på betalmarknaden. Vi kom med en rad förslag på direktiv. Glädjande nog har regeringen tagit med flera av våra förslag istället för att gå på bankföreningens linje. Här kan du läsa mer och ladda ner en jämförelse mellan våra förslag på …

Blogginlägg

Ska bankföreningen lyckas stoppa bankskatten – igen?

Bankföreningen hotar med massuppsägningar, räntehöjningar och stämning i domstol om politikerna inför det nya förslaget på bankskatt. Hans Lindberg, VD för bankföreningen, säger att storbankerna kommer: Öka arbetslösheten genom att säga upp 6000 anställda Lägga över kostnaderna på kunderna genom att höja räntan på företagsutlåning 25-30 punkter och företagslånen med 17-20 punkter. Anmäla skatteförslaget till …

Blogginlägg

Kina leder kapprustningen – Sverige halkar efter

I dagarna har Kina gjort ett storskaligt pilotförsök med att ge ut en digitala centralbanksvaluta (CBDC). Över 3000 butiker i Shenzhen har fått vara med i experimentet. Invånarna har kunnat betala med den nya digitala valutan under en vecka. Kina satsar stort på att utmana USA:s hegemoni och frigöra sig från dagens dyra och ineffektiva …

>