Intresset för ekronaprojektet var mycket stort i Almedalen. Men det var bara vi från Positiva Pengar som agerade tongivande företrädare för framtida digitala centralbankspengar. Vi hade riktigt stark medvind i samtal med politiker, journalister och allmänheten på Visbys gator. Vi fick bemanna vårt tält med 3-4 personer 9-19 varje dag för att kunna svara på alla frågor från nyfikna människor som kom förbi.

Varje dag samlades vi i en timma för att hålla hov på Donnersplats inför förbipasserande besökare av politikerveckan. På ett podium stod Positiva Pengar och berättade om att det är möjligt att få ett slut på de långtgående och negativa konsekvenser av bankernas privilegier på den så kallade fria marknaden. Vår ideella organisations talare målade upp bilden av hur det kontantlösa samhället kan se ut: en dystopi som redan verkar ha infriats, där Riksbanken inte har några effektiva styrmedel eller verktyg att kontrollera penningmängden eller den reella inflationen i samhället.

Partiet Vändpunkts grundare Carl Schlyter ställde också upp tillsammans med Positiva Pengar på Donners plats och belyste vikten av att flera riksdagsledamöter i landet tar ställning för e-kronan. Åhörarna verkade hungriga efter mer information och dök senare i veckan upp på de seminarium vi höll och även vår paneldebatt.

Bland ungefär hundratusen besökare och ettusensjuhundra arrangörer, fanns vi i ett tält intill Almedalsbiblioteket. Här stod vi på en av de mest centrala platserna i Almedalen och det var nästintill ingen som passerade förbi denna gata utan att se banderollen: ”Positiva Pengar – för ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem”.

Våra representanter samtalade med många under veckan om vikten av att vi reformerar penningsystemet. Vi kunde under veckan exempelvis stöta på riksdagsledamöter, aktieägare i affärsbanker, studenter, ekonomer och journalister. Alla lyssnade med öppna öron och ville lära sig mer om vad en e-krona är och vikten att Riksbanken utfärdar en sådan inom mycket snar framtid. Men få verkade ha hört talas om att Riksdagen klubbat igenom en utredning som skall se över statens roll på betalningsmarknaden och även inkludera effekten av en e-krona.

Riksbanken hade ingen monter utan skickade viceriksbankscheferna Martin Flodén och Henry Olsson för att för att delta i flera seminarium: ”Var är konjunkturen på väg?” och ”E-krona? Vem gynnar den?” som arrangerade av Deloitte och Affärsvärlden, samt ett seminarium av Swedbank om hur penningpolitiken påverkar privatekonomin.

Katalys ordnade en debatt mellan Arvid Åhlund, ledarskribent, Dagens industri och Samuel Kazen Orrefur i en fullsatt lokal om problemen med bankernas missbruk. Entusiasmen och intresset för penningreform var stor efteråt i publiken.

Under fredagen pressade vi in 53 personer i en sal med maxantal 35 pers för att lyssna på vår sista föreläsning om hur dagens penningsystem orsakar finanskriser. Folk fick stå längs väggarna och sitta på borden. Intresset var mycket stort och folk stannade kvar och ställde frågor ända tills vi var tvungna att utrymma lokalen.

Efter föreläsningen intervjuades Lars Alaeus av Svensk Webbtelevision.

Flera av Positiva Pengars representanter publicerade under Almedalsveckan en debattartikel i Altinget som ni kan läsa här.

Vid pennan: Carolina Sundell

Rekommenderade artiklar

>