Förändring kräver att man går emot det vedertagna och det är utmanande. Till det krävs det riktigt ledarskap. Tittar vi på vårt samhälle med öppna ögon ser vi bristen av ledarskap i vårdköer, skola, utanförskap, arbetslöshet och ökade klyftor samt inga rejäla insatser för att rädda planeten. Samhället, medborgare, företag, pensionärer, skola vård och omsorg blir fattigare. Det behöver inte vara så här och med en gedigen ledare som statsminister kan vi bygga ett mänskligare och rikare Sverige, med välfärd och bra ekonomi i hela landet. Där det i handling visas att det är människorna och planeten som räknas.

”Budget­disciplin knäcker inte gängen, Magdalena Andersson”

– Daniel Swedin, Arbetets politiska redaktör –

Det som hindrar är den vedertagna myten om att vi bör ”spara i ladorna”. Konsekvenserna av myten har varit brutala. Smittspridning på äldreboenden, långa vårdköer och människor som dör helt i onödan. Skola, vård, omsorg och fattigpensionärer får lida. Egenföretagare och människor i utanförskap som blir av med hela sin försörjning.

Margret Thatcher lanserade politiskt denna myt 1983 med sitt kända uttalande ”Vi vet att det inte finns några statliga pengar – det finns bara skattebetalares pengar”. Det är helt fel, staten kan skapa pengar.

”Riksbanken kan aldrig gå i konkurs och kan alltid tillhandahålla pengar.”

– Svenska riksdagen BETÄNKANDE 201/19:FIU44 –

Under Covidkrisen beslöt Riksbanken blixtsnabbt att skapa upp till 1800 miljarder med tangentbordet för att rädda finansaktörer. Det hade finansminister Magdalena Andersson inga problem med. Men när det gäller att bygga ett bättre samhälle:

  • med offentlig välfärd åt alla, inkluderat
    • värdig pension till fattigpensionärer
    • vård, -omsorg och -skola på en nivå vi är värda
    • eliminering av det stora utanförskapet
  • och att värna planeten

så har hon problem och säger med sitt ”spara i ladorna” att vi inte har råd. Men det kan omöjligen vara brist på knapptryckningar.

Det är inte skattepengar, vi använder helt enkelt datorn för att skriva upp beloppet på kontot

– Ben Bernanke, f d chef för USA:s Centralbank –

Att det inte ska finnas tillräckligt med pengar för våra behov har skrivits in i ett politiskt dokument som heter finanspolitiska ramverket. Den utgår ifrån att Riksbanken bara kan använda tangentbordet för att skapa pengar för finansaktörers behov men inte samhällets och medborgarnas. Bristen på pengar är förödande och politiskt självpåtagen, ingen natur- eller ekonomisk lag. Vi kan ta bort ramverket och se till att de pengar som behövs kan skapas av staten. Då kan politiken fokusera på att skapa ett välmående samhälle med bra liv för alla. Inflation ska alltid beaktas men är inget problem för statens spenderande så länge det finns ledig kapacitet i samhället, t ex arbetslösa, undersysselsatta och underanvända maskinparker.

Det är dags för ett mänskligare och rikare Sverige, med välfärd och bra ekonomi i hela landet. Där människorna och naturen räknas. Politiken ska handla om hur vi ska göra för att tillgodose samhällets och människornas behov, hur vi ska mobilisera de reella resurser som behövs till det. För att detta ska vara möjligt måste den vedertagna politiska och tankemässiga fattigdomsfällan, det finanspolitiska ramverket, avskaffas. Joseph Stiglitz, Nobelvinnare i ekonomi, kallar EU:s motsvarande ramverk, Stabilitets- och tillväxtpakten, för ”Icke- tillväxt och instabilitetspakt”

Magdalena Andersson, var den ledare som landet behöver och agera för att avskaffa ramverket under Socialdemokraternas kongress 3 till 7 november.

Jussi Ora

Aktuell med upprop.

Rekommenderade artiklar

>