Delseger 1 – delar av våra förslag har inkluderats i direktiven

16 februari 2021. I denna kortare rapport kan du läsa en jämförelse mellan våra förslag på direktiv och vilka direktiv den tillsatt utredningen om statens roll på betalmarknaden faktiskt fick. Glädjande nog har regeringen tagit med flera av våra förslag istället för att gå på storbankernas linje.

Synpunkter inför utredningen om statens roll på betalmarknaden

20 september 2020. Positiva Pengar och Riksbanken har under lång tid legat på regeringen angående vikten av att snarast tillsätta utredningen om statens roll på betalmarknaden. I denna rapport kan du läsa Positiva Pengars synpunkter inför utredningen samt förslag på direktiv som skickades till regeringen företrädare under 2020.

Remissvar på Riksbanksutredningen

16 april 2020. Vi framför kritik mot att riksbanksutredningen vill inskränka Riksbankens handlingsutrymme till att enbart omfatta gårdagens dysfunktionella penningpolitiska metoder och föreslår att Riksbankskommittén tar ett omtag kring den nya lagen och ser över helikopterpengar som möjligt penningpolitiskt verktyg.

“FÖRSTATLIGA PENGARNA”
Rapport i samarbete med Katalys

20 Mars 2019. Grundläggande rapport som går igenom hur dagens penningsystem fungerar, problemen med det och lägger fram grunderna i Positiva Pengars reformförslag.

>