Positiva Pengar var med och tyckte till inför tillsättandet av utredningen om statens roll på betalmarknaden.

Vi kom med en rad förslag på direktiv. Glädjande nog har regeringen tagit med flera av våra förslag istället för att gå på bankföreningens linje. Här kan du läsa mer och ladda ner en jämförelse mellan våra förslag på direktiv och regeringens slutgiltiga dokument. Några höjdpunkter:

 Utredningen kommer precis som vi föreslog göra en genomgripande och bred analys, inte som bankföreningen föreslog smalna av utredningen till att fokusera på ett reservsystem som skulle backa upp bankerna i händelse av kris och krig.

✓  Utredningen kommer som vi föreslog undersöka hur statens roll på betalmarknaden sett ut historiskt. Under 1800-talet fick centralbankerna världen över sedelmonopol – de privata bankernas skapande av pengar ledde nämligen till instabilitet och finanskriser. De argument som ledde fram till sedelmonopolet är precis lika giltiga och viktiga idag – och talar för att centralbanken borde få monopol även på utgivning av digitala svenska kronor.

✓  Utredningen ska också som Positiva Pengar föreslog brett analysera konsekvenserna för Sverige av dagens utveckling där pengarna i allt större grad privatiseras. Vi ser mycket positivt på en sådan analys.

✓  Slutligen ska utredningen som vi föreslog utreda statens roll som utgivare av centralbankspengar. Vi kommer jobba för att utredningen ska ta detta tillfälle i akt att undersöka olika kanaler för att distribuera nyskapade pengar: exempelvis via statsbudgeten, lån till banker för klimatomställning och produktivt företagande eller direkt till medborgarna.

Rekommenderade artiklar

>