Positiva Pengar, vårt arbete och våra reformförslag har uppmärksammats mycket i media senaste åren. Här hittar du länkar och citat från en rad intervjuer, krönikor och reportage och poddar om Positiva Pengar och våra idéer.

“Låntagarna drabbas hårdast när bostadsbubblan spricker – författarna har förutsett den ekonomiska krisen”, Sundsvalls Tidning, 5 maj 2020, Peter Sundborg, frilansskribent.

Samuel Kazen Orrefur har i Katalys-rapport “Förstatliga pengarna” (nr 68) gjort oss uppmärksamma på den makt bankerna besitter, i och med att de fått möjlighet att själva skapa pengar.

Göran Greider uppmärksammar rapporten “Förstatliga pengarna” i en ledare i Dalademokraten 28/11 2019.:

Tankesmedjan Katalys har i en förträfflig rapport till och med föreslagit att bankerna fråntas rätten att skapa pengar, vilket de gör idag (nästan alla pengar skapas på bankerna, när vi tar lån där).

Omställning Gävle uppmärksammar vårt reformförslag i en debattartikel i Arbetarbladet: “Omöjligt att rädda miljön och klimatet med vårt ekonomiska system”, 15/11- 2019:

På det andra seminariet ​presenterade Samuel K. Orrefur ett förslag till en förändring av vårt ekonomiska system som skulle ge en lägre skuldnivå i samhället, en minskad risk för finanskriser och som skulle göra ​det lättare att prioritera andra mål i samhället än tillväxt.

Beata Svensson intervjuas i Kristianstadsbladet 30/8 2019 och ser fram emot Positiva Pengars föreläsning i Kristianstad under framtidsveckan:

Jag ser fram emot punkten positiva pengar och bankväsendet. Vad är pengar? Hur upplever vi pengar?

Daniel Berg skriver en Essä om vår rapport “Förstatliga pengarna” för Ordfront Magasin 28/6 2019:

En nyligen publicerad rapport från Katalys och föreningen Positiva pengar presenteras. Den har den kittlande titeln Förstatliga pengarna. Den borde vara kurslitteratur på Handels-högskolans introduktionskurser! Den borde postas till alla riksdagsledamöter!

Miguel Fernández Ordóñez intervjuas av Dagens Arena 28/6-2019:

En statligt kontrollerad digital valuta skulle göra det möjligt att helt undvika bankkriser och åstadkomma mer valfrihet för konsumenterna. 

Spaniens tidigare centralbankschef intervjuades av SvD i samband med att han besökte vår konferens: En mycket pedagogisk och välskriven text om vårt förslag till penningreform,
21/6 2019:

En värld utan bankkriser. Det kan bli sant om politikerna tar bort storbankernas rätt att skapa pengar – i alla fall om man ska tro Miguel Ordóñez, Spaniens förra centralbankschef.

Linnea Swedenmark skriver om vår rapport i en ledare på Dagens Arena 30/3-2019:

 De menar att det mest problematiska med banker inte är att de är omoraliska, utan att samhället överlämnat kontrollen av pengar till privata banker. Banker som tar stora risker för vinst, men inte ansvar i samma utsträckning. Denna bankskandal kanske kan bli startskottet för en diskussion om samhällets kontroll av banker, snarare än hur man enklast byter tillbaka till Nordea.

Värmlands Folkblad Uppmärksammar Positiva Pengars rapport på sin ledarsida 28/3-2019:

Det är nog få som vet hur pengar skapas i Sverige i dag. De flesta tror antagligen att det är Riksbanken och Stefan Ingves som bestämmer hur mycket pengar som ska finnas i omlopp. Men Riksbankens sedlar och mynt står bara för två procent av mängden pengar. Resten, 98 procent, har affärsbankerna skapat ur intet genom sin utlåning. Resultatet är en ständig jakt efter nya lån och högre vinster, som i sin tur leder till skenande bostadspriser, växande klyftor och en osunt hög skuldsättning. Det ökar även risken för nya finanskriser.

Göran Greider, chefsredaktör för Dalademokraten, uppmärksammar vår rapport i en ledare 18/3-2019:

De sammantaget enorma bostadslån som svenskarna tvingats ta är en huvudsaklig källa till bankernas enorma vinster. 98 procent av penningmängden i Sverige skapas av affärsbankerna. I praktiken innebär det att några få bolagsstyrelser har den avgörande makten över samhällsekonomin och, lika viktigt: Detta har ökat och ökar den ekonomiska ojämlikheten drastiskt. Per Lindvall skriver i Affärsvärlden om hur Riksbanken kan ta tillbaka seigniorage-vinsterna genom e-kronan 1/11 2019:

Seignoragevinsterna skulle då återgå till centralbanken. Bankerna skulle vara tvungna att konkurrera om att få förvalta dessa e-kronor för att finansiera sin utlåning. Detta skulle sätta stor press på deras marginaler. Med utgivande av e-kronor skulle Riksbanken också få ett bättre redskap att påverka inflationen och kredittillväxten och därmed den finansiella stabiliteten.

Börje Widerberg uppmärksammar vårt förslag i en insändare i Sydsvenskan 30/10-2019:

Om Riksbanken lanserar en egen elektronisk valuta skulle man vid kriser på ett kraftfullt sätt kunna tillföra systemet nödvändig likviditet utan att behöva muta banker och andra finansaktörer. En reform i sann demokratisk anda

Mats Deland för Dagens ETC skriver ett reportage om hur pengar skapas och uppmärksammar Positiva Pengars förslag 28/5-2019:

Den bristande kontrollen över bankerna bidrog 2006–2008 till en världsomfattande finanskris. Det har sedan dess höjts röster för att öka regleringen av bankerna, till och med att förstatliga dem. Men utredaren Samuel Kazen Orrefur har ett annat förslag: förstatliga själva pengarna.

Ordfront Magasin intervjuar Samuel Kazen Orrefur och diskuterar rapporten “Förstatliga pengarna” i sin podd 2/5-2019. 

Arvid Åhlund, ledarskribent för Dagens Industri, diskuterar och berömmer vår debattartikel och rapport i Dagens Arenas podd 16/4 2019:

Inflationen är låg i Sverige eftersom den är låg i andra länder. Riksbanken har att ta det i beaktande och de gör det bästa de kan – de har försökt nu i 10 år. Man tar till massa olika instrument för att öka inflationen. Den hade varit ännu lägre om de inte gjort det, men åtgärderna har haft massa kontroversiella effekter som till exempel ökningen i tillgångspriser

Kajsa Ekis Ekman uppmärksammar vår rapport i Aftonbladet 1/4-2019:

Bankerna som institution får allt mer makt i samhället: de blåser upp finansbubblor som leder till kriser, äger våra bank-id och hälften av svenskarna har ett bolån. Tidningarna uppmanar Swedbanks kunder nu att byta bank. Snarare borde affären få oss att diskutera om det är rimligt att privata företag har så stor makt över samhället. I en ny rapport från Katalys föreslår Samuel Kazen Orrefur att staten tar makten över pengaskapandet med en e-krona, vilket skulle minska bankernas makt betydligt. Det är ju trots allt våra pengar som håller bankerna uppe – är det inte logiskt att vi då också borde ha något att säga till om?Intervju i Flamman med Samuel Kazen Orrefur: 25/3-2019:

Vi har aldrig tidigare varit i ett läge där affärsbankerna dominerar så mycket som de gör nu och där allmänheten riskerar att inte få tillgång till Riksbanksskapade pengar överhuvudtaget.

Per Lindvall uppmärksammar vår rapport i en krönika i Arbetsvärlden 20/3-2019:

Katalys [och Positiva Pengars] senaste rapport om behovet av att införa en statlig e-krona som alternativt betalningsmedel till den av privata banker skapade inlåningen är både läsvärd, insiktsfull och kontroversiell. Den klär helt enkelt av det svenska politiska- och ekonomiska etablissemanget. För de som följt den internationella ekonomiska debatten är det inga nya insikter, men i den svenska nyliberala ankdammen är det ännu obegripligt.


>