Ditt medlemskap gör skillnad

Vi har en historisk chans att åstadkomma ett system för pengar som är mycket bättre för alla. Dörren har öppnats för att ändra lagarna om hur pengar skapas genom utredningen om ”statens roll på betalningsmarknaden” som lagts fram under 2023. Nu finns förutsättningar att väcka en politiska diskussion om penningsystemet. För att gå i mål med denna historiska chans behöver vi vara fler. Tillsammans kommer vi klara det!

Det finns många fördelar med att bli medlem: 

Du blir del av vår växande rörelse av medborgare, studenter, ekonomer, akademiker, aktivister, politiker och journalister som jobbar för en mer demokratisk, hållbar och rättvis ekonomi.

Du stärker vår röst i samhällsdebatten: ju fler medlemmar vi blir, desto kraftfullare blir vår röst och möjlighet att höras och påverka.

Du är välkommen på spännande introduktionsmöten, medlemsmöten och årsmöten som aktiv medlem, eller så väljer du att bara stötta vår verksamhet ekonomiskt som stödmedlem.

Vi stöttar dig aktivt i att utveckla djupare förståelse av hur systemet med pengar fungerar och påverkar oss alla.

Du kommer få tillgång till vårt medlemsforum för att lära mer och diskutera med andra medlemmar (forumet är under utveckling).

Du stödjer vårt arbete med årlig medlemsavgift på 200:- för arbetande och 100:- för övriga. Vi är en ideell förening som finansierar oss helt genom frivilliga donationer och medlemsavgifter.

Steg 1/2: dina uppgifter:

Epost*
Förnamn och efternamn*
Telefon*
Ort*

Vilken grupp tillhör du?*
Arbetande
Övrig

Redan medlem? Klicka här för att komma till sidan för att förnya din medlemsavgift!

>