Ditt medlemskap gör skillnad

Vi har en historisk chans att åstadkomma ett system för pengar som är mycket bättre för alla. Dörren öppnades på vidgavel för att ändra lagarna om hur pengar skapas och försvinner genom en ny utredning om ”statens roll på betalningsmarknaden” och kommer fortsätta vara öppen till november 2022, då utredningen skall vara klar. För att gå i mål med denna historiska chans behöver vi vara fler. Tillsammans kommer vi klara det!

Det finns många fördelar med att bli medlem: 

Du blir del av vår växande rörelse av medborgare, studenter, ekonomer, aktivister, politiker och journalister som kämpar för en mer demokratisk, hållbar och rättvis ekonomi.

Du stärker vår röst i samhällsdebatten: ju fler medlemmar vi blir, desto kraftfullare blir vår röst och möjlighet att höras och påverka.

Du är välkommen på spännande introduktionsmöten, medlemsmöten och årsmöten som aktiv medlem, eller så väljer du att bara stötta vår verksamhet ekonomiskt som stödmedlem.

Vi stöttar dig aktivt i att utveckla djupare förståelse av hur systemet med pengar fungerar och påverkar oss alla.

Du kommer få tillgång till vårt medlemsforum för att lära mer och diskutera med andra medlemmar (forumet är under utveckling).

Du stödjer vårt arbete med årlig medlemsavgift på 200:- för arbetande, 100:- för studenter, pensionärer och arbetslösa samt 50:- för unga upp till 26. Vi är en ideell förening som finansierar oss helt genom frivilliga donationer och medlemsavgifter.

Steg 1/2: dina uppgifter:

Epost*
Förnamn och efternamn*
Telefon*
Ort*
Vilken typ av medlemskap vill du ha?*
Medlem (inbjudningar till möten och aktiviteter)
Stödmedlem (inga inbjudningar till möten eller aktiviteter)
Vilken grupp tillhör du?*
Ungdom 0-26
Arbetar
Student / arbetssökande /sjukskriven
Pensionär
>