Medlemmar i styrelsen

Oscar Kjellberg, ordförande

Thomas Wahlkvist, Kassör

Yoshi Frey, styrelseledamot. Yoshi Frey är författare, debattör och föredragshållare. Han har alltid undrat varför vi måste ha tillväxt och varför vi inte kan skapa ett hållbart levnadssätt. Efter många år av undersökning är hans slutsats följande: De återkommande kriserna i det kapitalistiska systemet orsakas av dagens penningsystem, eftersom bankerna i princip har monopol på att skapa pengar – i form av krediter. Det leder till en förtryckande skuldsättning i samhället och framtvingar en ohållbar ekonomisk tillväxt. Yoshi har tidigare arbetat inom finansbranschen i Tyskland och har under flera år föreläst om det skuldbaserade penningsystemets negativa konsekvenser, samt vilka möjliga reformer som skulle kunna åtgärda problemen. Han har på tyska gett ut boken “De troende gäldenärerna” och har skrivit många debattartiklar om penningsystemet i Fria Tidningen och i GP om hur bankernas makt skapar kriser.

Carolina Sundell

Jussi Ora

Rickard Johansson

Philip Der Nercessian

Lottis Hörting

Viktor Person