Loke Hagberg, ordförande


Loke är nationalekonom med bakgrund på Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Han har bland annat skrivit om kvantitativa lättnader, modellering av ekonomin inom den post-Keynesianska traditionen, samt om spelteoretiska aspekter av den monetära ekonomin.

Trots en ung ålder om bara 22 år, så har Loke god erfarenhet av att leda och utveckla föreningar, företag och organisationer. Han har tidigare varit ordförande vid Socialdemokratiska teknologer, vice-ordförande vid SSU Västra kretsen och projektledare vid Dizer AB. För närvarande är Loke ordförande i Socialdemokraterna i Grimsta och SSU Västerort, arbetar som IT-arkitekt på THIS FOU samt utvecklar föreningen för digital demokrati. Loke är också grundare av Flowback - en digital demokratiplattform som är open source. 

Loke har varit medlem i Positiva Pengar i ett år och bidragit mycket konstruktivt på medlemsmöten och med djuplodande frågor och kommentarer efter seminarierna. Loke har intresse, energi, driv och tid att avsätta för utveckling av föreningen kommande år.

Hur vill du utveckla Positiva Pengars interna organisation?

– För att verka för ett demokratiskt penningsystem är det viktigt att vi själva är demokratiskt organiserade. Demokrati handlar inte bara om att rösta på ett årsmöte en gång per år utan ska vara levande året runt. Jag vill att föreningen ska ha ett tillgängligt, transparent, och demokratiskt arbetssätt och internforum som förenklar för medlemmar att samarbeta, påverka och engagera sig i vad de önskar. 

– Styrelsen ska ta övergripande ansvar för att föreningen håller sig till sitt syfte och riktar kraften mot att komma närmare den reform vi vill åstadkomma (Sovereign money). Men därutöver behöver vi komma bort från en kultur där styrelsen “bestämmer” och medlemmarna “lyder” mellan årsmötena. Styrelsens ska skapa goda demokratiska förutsättningar för alla att engagera sig, påverka och uppnå sin fulla potential.

– Organisationen bör vara så rationell som det går för att vi ska kunna uppnå det vi vill på bästa sätt. Jag kommer att bidra med min erfarenhet, idéer och verktyg för det så att vi som kollektiv kan bli mer än summan av individerna. Tar vi effektivt tillvara på allas kompetenser och organiserar oss smart blir verkningsgraden av vårt engagemang så stort det bara går.

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år?

– Jag har varit med och skrivit en verksamhetsplan som uttrycker det jag tror Positiva Pengar borde fokusera på. Vi behöver göra analyser av de sätt vi kan opinionsbilda på med högst verkningsgrad och använda dessa. Ett effektivt sätt att påverka kan vara att gästa andra opinionsbildare som redan har etablerade plattformar där vi kan få gehör och nå ut till många. Vi borde också undersöka möjligheten till sponsring från fintechföretag och P2P-banker som skulle gynnas av vår reform, där finns betydande potential för finansiering.

Stina Kilander, styrelseledamot


Stina är civilingenjör i Väg- och Vatten men har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med IT-relaterade projekt inom produktutveckling för Volvo Cars och Volvo Trucks, primärt med analyser och som projektledare. Efter att hon slutade med detta för åtta år sen har hon arbetat ideellt en del i ett byalag.

Stina blev intresserad av penningsystemet för ca tio år sedan när hon läste ”Web of Debt” av Ellen Brown, vilket blev en ögonöppnare. Hon blev positivt överraskad när hon för några år sedan upptäckte att det fanns en organisation i Sverige som arbetade för en penningreform. Stina gick med hösten 2020 och har sedan dess deltagit i studiecirklar och seminarier med många insiktsfulla och konstruktiva analyser och förslag. 

Hur vill du utveckla Positiva Pengars interna organisation? – Den interna organisation ska arbeta målinriktat för att få till stånd den penningreform som är beskriven i föreningens stadgar. Det ska råda ett öppet klimat att diskutera och vi ska sträva efter att i alla väsentliga delar uppnå samsyn kring reformförslaget. Det är också viktigt att vi  enas kring vad som inte ingår i Positiva Pengars uppdrag.

– Styrelsen ska har en kontinuerlig dialog med medlemmarna och uppmuntra till engagemang och initiativ som är i linje med Positiva Pengars uppdrag.

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år? – Det är hög prio att få igång en dialog med Betalningsutredningen runt Positiva Pengars förslag till penningreform, inte minst med de politiker som sitter i referensgruppen.

– Positiva Pengar ska fortsätta att skapa opinion genom att på olika sätt sprida kunskap om hur penningsystemet fungerar, konsekvenser för samhället och hur systemet kan reformeras. Till allmänheten såväl som till personer som kan hjälpa oss att få ut budskapet, såsom journalister och kända profiler.

– Det är också viktigt att få fler att stödja, engagera sig i och aktivt arbeta för Positiva Pengar.

3. Aiina Aion Larsson, styrelseledamot

Aiina är digital designer, konstnär och kreatör baserad i Stockholm. Hon är 32 år gammal och jobbar som kommunikatör för Sensus studieförbund, med ett starkt engagemang för demokrati, hållbarhet och digital utveckling. Hon har varit verksam inom civilsamhället i större delen av sitt liv, bland annat genom att vara drivande i det politiska partiet Initiativet och som medgrundare för den kooperativt ägda delningsappen Swinga.

Börskraschen 2008 var startskottet för Aiinas intresse för det ekonomiska systemet och hon har följt Positiva Pengar under flera år. Hon är övertygad om att en reform av penningsystemet krävs för att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som mänskligheten står inför. Hösten 2020 gick hon en kurs om penningsystemet som hölls av Samuel Färdow Kazen och började efter det engagera sig mer i föreningen, och är nu redo att ta nästa steg i sitt engagemang. Aiina hoppas att framför allt att kunna bidra i utvecklingen av föreningens kommunikation bland annat genom att arbeta operativt med att skapa engagerande och pedagogiskt innehåll för digitala kanaler.

Hur vill du utveckla Positiva Pengars interna organisation?

– Jag vill bidra till att skapa ett positivt och demokratiskt arbetssätt i föreningen, där medlemmarna har så stort inflytande som möjligt. 

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år? – Jag står helt och fullt bakom den verksamhetsplan som kommer att föreslås på årsmötet. Jag tycker att PP lägga särskilt fokus på att påverka utredningen Statens roll i betalningssystemet samt att opinionsbilda genom att fortsätta sprida kunskap om hur penningsystemet fungerar, varför en penningreform behövs och dess potentiella effekter.

Jos Van Kampen, styrelseledamot

Jos är biolog samt lärare i biologi med utbildning från Universiteit Leiden i Nederländerna. Dessutom är han utbildad tennistränare. Som lärare har han varit mest aktiv som speciallärare i matematik på olika högstadier i Stockholm och Strömstad. Nyligen har han börjat som lärare i biologi, matematik och fysik på Naturbruksgymnasiet Dingle. Jos blev medlem i Positiva Pengar för 8 år sedan efter att han har varit aktiv i Occupy Stockholm rörelsen och har sedan dess hjälp till med studiecirklar, konferenser och andra evenemang. 

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år?

– Jag tycker Positiva Pengar borde fokusera mer på att synas i den publika debatten, genom att visa en mer aktivistisk sida.

5. Styrelseledamot 1 år: James Cronin


James är 40 år och jobbar som bibliotekarie och har även uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten. När föreningen startades var han med på en föreläsning som Lars Aleus höll i som blev en ögonöppnare. Sedan dess har James följt utvecklingen i PP under flera år och skulle nu vilja ta steget vidare och engagera sig mer aktivt. Han hoppas kunna bidra till hålla förening stabil samtidigt som den utvecklas. James är utbildad journalist med inriktning på research och grävande journalistik. Han bor med familj och barn i Stockholm.

Hur vill du utveckla Positiva Pengars interna organisation?

– Jag tycker det är väldigt viktigt att grunderna för en förening är på plats och att den drivs demokratiskt. Jag tänker att det är viktigt att ägna större energi åt det demokratiska för att inkludera och engagera fler medlemmar i PP's arbete.

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år? 

– Jag skulle vilja se att föreningen ägnar mer energi åt att nå ut till allmänheten och hitta förklaringsmodeller som folk förstår om varför PP behövs och vilka effekter reformen får. Parallellt är det viktigt att fördjupa sig i hur en penningreform kan implementeras på bästa sätt här i Sverige.

6. Styrelseledamot 1 år: Lars Alaeus

Lars är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har arbetat hela sitt yrkesliv på Ericsson med utveckling av telekomsystem. Han är 67 år och arbetade de sista 10 åren fram till pensionering 2017 som systemteknisk ledare med ansvar för AXE-systemets operativsystem.

I januari 2014 blev Lars introducerad i Positiva Pengar och var PP:s ordförande från starten som ideell förening 2015 till och med 2019. Utgående bl.a. från Positive Moneys ursprungliga penningreformförslag har Lars utvecklat en komplettering som inkluderar en mjuk (dvs utan finansiella störningar) övergång från dagens penningsystem till ett system där alla pengar ges ut av Riksbanken och där affärsbanker inte längre skapar pengar i samband med lån, ett Sovereign Money system. Det första steget i reformen är E-kronan, som har utretts och nu prototypas av Riksbanken, och som nu behandlas i utredningen “Statens roll i betalningssystemet”.

Hur vill du utveckla Positiva Pengars interna organisation? 

– Vi inom Positiva Pengar bör ha en så korrekt och enhetlig bild som möjligt av hur dagens finanssystem fungerar, hur reformen kan införas och framför allt de positiva effekter den kommer få på samhällsekonomin. På så sätt kan vi som organisation mycket mer effektivt opinionsbilda och påverka utredare och politiker så att penningreformen Sovereign Money blir införd i Sverige.

– Jag vill bidra i den idéutvecklingsgrupp som föreslås i verksamhetsplanen med att presentera, diskutera och vid behov ändra och uppdatera våra idéer om hur reformen Sovereign Money på bästa sätt kan införas här i Sverige.  Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år? 

–  I den verksamhetsplan som jag är med på anser jag att vi särskilt bör fokusera på att påverka utredningen “Statens roll i betalningssystemet” (klar nov 2022), de politiker som är med i referensgruppen på denna samt så mycket som möjligt lyfta denna utredning i all opinionsbildning.

7. Styrelseledamot 1 år: Harald Enoksson

Harald har en magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och doktorerade i nationalekonomi på Handelshögskolan i Oslo, men hoppade av för att åka jorden runt i två år istället. Harald skrev sin magisteruppsats om basinkomst och har tidigare varit mycket engagerad i basinkomströrelsen. Han har varit med i Positiva Pengar ett antal år, skrivit debattartiklar och hjälpt till som moderator i debatter och seminarier.

Harald är förbluffad över att de flesta ekonomer inte har något begrepp om vad pengar är. Han anser att Samuels och Lars text i Katalys no 68 är den bästa ekonomiska text han läst i ämnet.

På fritiden gillar Harald att göra brädspel, just nu är han aktuell med “Valspelet 2022” i vilket han förstås har med e-kronan. Harald pluggar just nu matematik och kommer fortsätta med mer statistik i höst.

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år?

– Jag vill särskilt se att föreningen satsar på att influera betalningsutredningen och lobba mot politiker så att Sverige byter ut dagens pengaskapande av affärsbanker till en mer hållbar metod.

8. Alví Ofwerstrom, ersättare

Alví är en 28årig konstnär med ett djupt intresse för hur samhället fungerar och organiserar sig. Hon har studerat både historia, ekonomisk historia och sociologi på universitet, samt har en stor entusiasm för ekonomi och politisk vetenskap. När Loke föreslog medlemskap i Positiva Pengar blev hon omedelbart intresserad och grävde ner sig i tillgängligt material med en ny förståelse för hur bankerna skapar pengar och behovet på en reform som flyttar makten över pengar-skapande till Riksbanken. Alvi har mycket tid att avsätta för föreningen och kommer bli en konstruktiv kraft i arbetet med att ta fram kampanjmaterial, skriva texter, sprida information och hjälpa oss växa som förening.  

9. Tuva Jönson, ersättare


Tuva har länge drivits av ett stort hållbarhetsintresse men frustrerats över de ytliga lösningar som oftast presenteras. När hon fick tips om Positiva Pengar för ett par år sedan såg hon stor potential – äntligen ett välutvecklat och konkret förslag på hur vi kan förändra det mest grundläggande i vårt samhälle. Trots att ekonomi aldrig varit det stora personliga intresset har den växande frustrationen över hur lite gemene man faktiskt förstår motiverat vidare engagemang. Med tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en platt organisation hoppas hon kunna utgöra en positiv kraft i Positiva Pengars utvidgade demokratiska arbete, och med ett brett och helhetsbaserat perspektiv hoppas hon kunna bidra med nya infallsvinklar och perspektiv som kan hjälpa Positiva Pengar att sprida sig vidare

>