Loke Hagberg, ordförande

Loke är nationalekonom med bakgrund på Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Han har bland annat skrivit om kvantitativa lättnader, modellering av ekonomin inom den post-Keynesianska traditionen, samt om spelteoretiska aspekter av den monetära ekonomin.

Loke god erfarenhet av att leda och utveckla föreningar, företag och organisationer. Han har varit ordförande i Positiva Pengar sedan Juni 2022. 

Hur vill du utveckla Positiva Pengars interna organisation?

– För att verka för ett demokratiskt penningsystem är det viktigt att vi själva är demokratiskt organiserade. Demokrati handlar inte bara om att rösta på ett årsmöte en gång per år utan ska vara levande året runt. Jag vill att föreningen ska ha ett tillgängligt, transparent, och demokratiskt arbetssätt och internforum som förenklar för medlemmar att samarbeta, påverka och engagera sig i vad de önskar. 

– Styrelsen ska ta övergripande ansvar för att föreningen håller sig till sitt syfte och riktar kraften mot att komma närmare den reform vi vill åstadkomma (Sovereign money). Men därutöver behöver vi komma bort från en kultur där styrelsen “bestämmer” och medlemmarna “lyder” mellan årsmötena. Styrelsens ska skapa goda demokratiska förutsättningar för alla att engagera sig, påverka och uppnå sin fulla potential.

– Organisationen bör vara så rationell som det går för att vi ska kunna uppnå det vi vill på bästa sätt. Jag kommer att bidra med min erfarenhet, idéer och verktyg för det så att vi som kollektiv kan bli mer än summan av individerna. Tar vi effektivt tillvara på allas kompetenser och organiserar oss smart blir verkningsgraden av vårt engagemang så stort det bara går.

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år?

– Jag har varit med och skrivit en verksamhetsplan som uttrycker det jag tror Positiva Pengar borde fokusera på. Vi behöver göra analyser av de sätt vi kan opinionsbilda på med högst verkningsgrad och använda dessa. Ett effektivt sätt att påverka kan vara att gästa andra opinionsbildare som redan har etablerade plattformar där vi kan få gehör och nå ut till många. Vi borde också undersöka möjligheten till sponsring från fintechföretag och P2P-banker som skulle gynnas av vår reform, där finns betydande potential för finansiering.

Georg Schmerzeck, styrelseledamot


Georg är doktorand i finansiell etik vid Göteborgs universitet. Han har forskat om etisk utvärdering av monetära system i över fem år och är en av de första filosoferna som arbetar med ämnet. Georgs forskning visar att Sovereign Money är att föredra framför alternativa monetära system enligt två av dagens mest inflytelserika politiska teorier, John Rawls och Ronald Dworkins.

På grundval av detta tydliga stöd för Sovereign Money i den politiska filosofin är Georg angelägen om att stödja dess genomförande i verkligheten. Han anser att Positiva Pengar har en avgörande roll att spela när det gäller att utbilda allmänheten om vad som står på spel i processen.

Georg har en magisterexamen i politisk filosofi och en magisterexamen i offentlig politik. Han har mer än fem års erfarenhet av utvecklingsekonomi och har arbetat med internationella organisationer som Världsbanken och inom akademin.


Stina Kilander, styrelseledamot


Stina har sen tonåren varit politiskt intresserad och efter finanskraschen 2007-2008 blev hon speciellt intresserad av hur det finansiella systemet fungerar. Hon tycker det är djupt orättvist att vissa tjänar stora pengar på bostadsaffärer och spekulation samtidigt som andra har svårt att försörja sig på vanligt arbete. Stina anser att en penningreform är nödvändig för att komma till rätta med grundläggande skevheter i ekonomin. Hon gick med i Positiva Pengar 2020 för att jobba för en penningreform och är med i styrelsen sedan 2022. I sitt yrkesliv arbetade hon med IT-baserad verksamhetsutveckling inom Volvo, men är numera pensionär.


Jos Van Kampen, styrelseledamot

Jos är biolog samt lärare i biologi med utbildning från Universiteit Leiden i Nederländerna. Dessutom är han utbildad tennistränare. Som lärare har han varit mest aktiv som speciallärare i matematik på olika högstadier i Stockholm och Strömstad. Nyligen har han börjat som lärare i biologi, matematik och fysik på Naturbruksgymnasiet Dingle. Jos blev medlem i Positiva Pengar för 8 år sedan efter att han har varit aktiv i Occupy Stockholm rörelsen och har sedan dess hjälp till med studiecirklar, konferenser och andra evenemang. 

Vad borde Positiva Pengar fokusera på kommande år?

– Jag tycker Positiva Pengar borde fokusera mer på att synas i den publika debatten, genom att visa en mer aktivistisk sida.


Louisa Wickström, styrelseledamot


Louisa Wickström är utbildad civilingenjör inom Samhällsbyggnad vid KTH och jobbar med miljöfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon har varit del av Positiva Pengar sedan 2014 då hon höll en bokcirkel kring boken ”Where does money come from?”. Hon ser att Positiva Pengar förutom att förespråka reformer av systemet även fyller en viktig funktion genom att förmedla kunskap och bevaka högaktuella frågor kring hur vårt finansiella system fungerar samt vilka konsekvenser det får för oss som lever i samhället gällande exempelvis resursfördelning och effekter av olika politiska beslut.


Alví Ofwerstrom, styrelseledamot

Alví är en 28årig konstnär med ett djupt intresse för hur samhället fungerar och organiserar sig. Hon har studerat både historia, ekonomisk historia och sociologi på universitet, samt har en stor entusiasm för ekonomi och politisk vetenskap. När Loke föreslog medlemskap i Positiva Pengar blev hon omedelbart intresserad och grävde ner sig i tillgängligt material med en ny förståelse för hur bankerna skapar pengar och behovet på en reform som flyttar makten över pengar-skapande till Riksbanken. Alvi har mycket tid att avsätta för föreningen och kommer bli en konstruktiv kraft i arbetet med att ta fram kampanjmaterial, skriva texter, sprida information och hjälpa oss växa som förening.  


Kristian Björnberg, styrelseledamot


Kristian har varit politiskt intresserad sen tonåren och hörde talas om och gick med i Positiva Pengar i samband med Skiftet-kampanjen om helikopterpengar. Han känner att han lärt sig mycket om de frågor föreningen driver sen dess, men ser fram emot att lära sig mer. Kristian har varit aktiv på medlemsmöten och i föreningens arbetsgrupper senaste två åren. Kristian gillar att träffa vänner, spela tv-spel, åka snowboard, pyssla med hemsidor, programmera och fotografera. Bor i Uppsala och jobbar som ma-/no-lärare på en högstadieskola

Max Björk, ersättare


Max är nyutbildad spelutvecklare som för närvarande jobbar på sitt första spel med hjälp av AI. Han har varit engagerad flera år inom Direktdemokratirna samt deras ungdomsförbund. Max anser att det är viktigt med en reform på penningsystemet som tydligt kan bli påverkat demokratiskt av alla som deltar i det. När han hittade Positiva Pengar så insåg han att de stod för de sakerna han önskar ändras på och blev medlem. Efter att ha varit med i ett år känner han nu att Positiva Pengars arbete är något han vill driva vidare för att skapa en ekonomi som är mer rättvis och demokratisk.>