Medlemmar i styrelsen

Lars Alaeus, ordförande för Positiva Pengar och “Finance officer” för International Movement for Monetary reform. Lars bor i Huddinge alldeles söder om Stockholm och är civilingenjör teknisk fysik och har i 35 år arbetat med utveckling av telecomsystem på Ericsson. De sista tio åren var han systemtekniskt ansvarig för plattformen till AXE-systemet. Basen för Ericssons 2G och 3G-system. Sedan 2017 pensionerad. Lars anser att det ekonomiska systemet i världen inte är i balans. Den ekonomiska ojämlikheten ökar och vi närmar oss nästa finanskrasch samtidigt som de reella resurserna på jorden utarmas alltmer. Detta kommer inte lösas förrän digitala pengar precis som sedlar och mynt skapas av Riksbanken. E-kronan är ett första viktigt steg åt rätt håll.

Claudiu Pop 
ställde sig för några år sen frågor som: vad är pengar, hur skapas de – och av vem?
Och varför är nästan alla länder skuldsatta? När han tog reda på svaren upptäckte han att något är allvarligt fel med penningsystemet. Claudiu har varit i kontakt med författare, regissörer, professorer samt politiker för att lyfta upp behovet av en penningreform. Han har samlat och analyserat statistikunderlag samt översatt en mängd material från diverse källor åt positivapengar, med avsikten att förenkla den svårbegripliga nationalekonomiska terminologin. Han har också skrivit artikeln “Hållbar utveckling med ett ohållbart penningsystem” som publicerats i Legatus Mensae nummer 8, 2013. ​Claudiu Pop är B.Sc. i Maskinteknik, M.Sc. i Industriell Ekonomi, M.B.A och har 30 högskolepoäng i hållbar stadsutveckling. Han har arbetat som försäljningsingenjör, säljare samt personalansvarig konsultchef.​

Lena Nockert, Sekreterare. Bor i Hässleholm och är pensionär. Har i etapper under livet stött på anledningar att fundera över pengars natur. Har känt att det varit något oklart med pengar och hur de fungerar på samhällsnivå. Obalansen i penningsystemet har blivit allt tydligare och därmed behovet att identifiera problemen och hitta lösningar. Detta har först lett mig till medlemsbanken JAK där jag hittade viktiga pusselbitar. Därefter har jag gått vidare till Positiva Pengar där bilden av problemens grundorsaker klarnade ytterligare och jag fann förslag till en lösning som kommer att bli långsiktigt hållbar om den genomförs, vilket kommer att bli nödvändigt för att lösa en rad samhällsproblem. Framför allt klimat- och miljöproblemen, men också många sociala problem. En penningreform löser inga problem automatiskt, men öppnar möjligheter som inte finns idag.

Nigel Wells, styrelseledamot. Nigel är småföretagare sedan 30 år och arbetar runt om i Sverige med funktionella och skulpturala vattenlandskap. Utbildad byggnadsenginjör, skulptör och ekologisk trädgårdsmästare i Storbritannien. Efter sökande bland amerikansk och brittiska författare för att förstå hur vår ekonomisk system egentligen fungerade upptäckte han reform rörelserna New Economics Foundation, Positive Money, American Monetary Institute samt Positive Futures Network och Schumacher Society, och i Sverige  Positiva Pengar och JAK banken. Han vill se ett rättvist, ekologiskt hållbart och demokratiskt penningsystem upprättat i Sverige för en fri- och omanipulerad marknad som gynnar småföretagare och inte bara storföretag och finansindustrin.

Yoshi Frey, styrelseledamot. Yoshi Frey är författare, debattör och föredragshållare. Han har alltid undrat varför vi måste ha tillväxt och varför vi inte kan skapa ett hållbart levnadssätt. Efter många år av undersökning är hans slutsats följande: De återkommande kriserna i det kapitalistiska systemet orsakas av dagens penningsystem, eftersom bankerna i princip har monopol på att skapa pengar – i form av krediter. Det leder till en förtryckande skuldsättning i samhället och framtvingar en ohållbar ekonomisk tillväxt. Yoshi har tidigare arbetat inom finansbranschen i Tyskland och har under flera år föreläst om det skuldbaserade penningsystemets negativa konsekvenser, samt vilka möjliga reformer som skulle kunna åtgärda problemen. Han har på tyska gett ut boken “De troende gäldenärerna” och har skrivit många debattartiklar om penningsystemet i Fria Tidningen och i GP om hur bankernas makt skapar kriser.

Övriga adjungerade i styrelsen:

Carolina Sundell, pressansvarig. Frilandsjournalist.
Samuel Kazen Orrefur, verksamhetsutvecklare.