Medlemmar i styrelsen

Oscar Kjellberg, ordförande. Oscar är ekonom och agronom, samt f.d. VD för JAK Medlemsbank. Han arbetar sedan 80-talet med inriktning på en förberedelse för den omställning som är oundviklig med tanke på klimatförändringen och oljetoppen. 

Jussi Ora, styrelseledamot. Jussi är förändringsledare, konsult och entreprenör. Han har arbetat 15 år inom finansiella tjänster, både nationellt och internationellt. Jussi har lett utveckling och förändringar i över 25 år, i projekt med allt från en person till flera tusen. Han har coachat människor i både livet och affärer.

Yoshi Frey, styrelseledamot. Yoshi Frey är författare, debattör och föredragshållare. Han har alltid undrat varför vi måste ha tillväxt och varför vi inte kan skapa ett hållbart levnadssätt. Efter många år av undersökning är hans slutsats följande: De återkommande kriserna i det kapitalistiska systemet orsakas av dagens penningsystem, eftersom bankerna i princip har monopol på att skapa pengar – i form av krediter. Det leder till en förtryckande skuldsättning i samhället och framtvingar en ohållbar ekonomisk tillväxt. Yoshi har tidigare arbetat inom finansbranschen i Tyskland och har under flera år föreläst om det skuldbaserade penningsystemets negativa konsekvenser, samt vilka möjliga reformer som skulle kunna åtgärda problemen. Han har på tyska gett ut boken “De troende gäldenärerna” och har skrivit många debattartiklar om penningsystemet i Fria Tidningen och i GP om hur bankernas makt skapar kriser.


>