För att leda landet behöver man förstå hur pengar fungerar och påverkar ekonomin och samhället. Det gör tyvärr inte landets ledning. Därmed klarar de heller inte av att få ordning på de problem som vi har. Vi medborgare måste ställa mycket högre krav på dem. Vi tar upp detta från tre olika aspekter i detta blogginlägg.

Ett första exempel är Professor Richard Werners intressanta empirisk studie som utmanar fundamentet som penningpolitiken och ekonomin står på. Werner visar att räntorna inte driver ekonomin. Detta innebär att centralbankernas penningpolitik är, minst sagt, väldigt ineffektiv. Vi har intervjuat Richard om hans forskning. Videon är på engelska men det finns en svensk översättning av hela intervjun här.

Ett andra Exempel är professor Steve Keen som förklarar att ekonomin, i normal fallet, kräver att staten går med underskott, vilket är finanspolitik. Detta hindras av finanspolitiska ramverket och förbudet mot monetär finansiering i Sverige vilka skapat eller skapar en mental tvångströja som stryper utvecklingen av realekonomin och samhället. På engelska finns här en ny film med Keen. Vill du se om vår egen intervju med Keen, om samma tema, finns den här.

Ett tredje exempel är en artikel med vice riksbankschef Urban Jansson där han säger “Med en mer aktiv finanspolitik skulle det bli lättare att hålla inflationen på en nivå som gör att penningpolitiken har utrymme att motverka lågkonjunkturer och hög arbetslöshet även i framtiden.” Detta är en växande trend inom centralbanker, att erkänna behovet av finanspolitik. Det är även allt fler som agerar för förändringar av finanspolitiska ramverket (samt förändring av EU-områdets motsvarande ramverk: Stabilitets- och Tillväxtpakten).

Det som Jansson inte nämner är:

att dagens inflationspolitik styrs för att ha arbetslöshet, även fast man internationellt på sistone börjat erkänna att lägre arbetslöshet inte nödvändigtvis orsakar inflation.

att ur inflationshänseende spelar det ingen större roll om pengarna staten spenderar är lånade eller nyskapade. Det är extra spenderande som påverkar ekonomin. Hur det påverkar beror på vad pengarna används till. Det är vad pengarna används till som är det viktiga. Finansiellt är det absolut bäst för staten att bara skapa pengarna. Varför skuldsätta sig och betala räntor om man inte måste?

att sambandet mellan räntor och ekonomin inte ser ut som i deras teorier, enligt Werners studie ovan.

Rekommenderade artiklar

>