VAD ÄR POSITIVA PENGAR?

Vi påverkar och utbildar politiker, ekonomer, akademiker, journalister, beslutsfattare och allmänheten för att skapa ett rättvisare penning- och banksystem.

Gå med i vår växande rörelse av studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för en rättvisare, grönare och säkrare ekonomi.

GÅ MED NU
VAD ÄR POSITIVA PENGAR?

PÅ GÅNG JUST NU

Under hösten ser vi i Positiva Pengar fram emot ett fullspäckat program med nya spännande möten, nya medlemmar och ett växande engagemang! Vi har blivit inbjudna till många platser runt om i Sverige för att föreläsa, hålla i seminarier och studiecirklar. Vill du hjälpa oss att hålla i bokbord i samband med våra föreläsningar under hösten?

SE HÖSTENS SCHEMA HÄR
PÅ GÅNG JUST NU

Aktiva engagerade

0

Supportrar

0

Hur skapas pengar?

Många tror att Riksbanken skapar våra pengar och att bankerna finansierar sin utlåning genom inlåning. Men det stämmer inte. 98 % av alla pengar i ekonomin är skapade av privata banker. Resterande 2 % är sedlar och mynt skapade av Riksbanken. Vad är egentligen pengar? Och hur går det till när privata banker skapar pengar?

LÄS MER

Vad är problemet?

När privata vinstdrivande företag tillåts skapa pengar i samband med räntebärande lån under statens beskydd blir resultatet att penningmängden och skuldsättningen expanderar snabbare än BNP.

Resultatet blir ett stort och växande skuldberg, finansiella bubblor, växande ekonomisk ojämlikhet, förstärkta konjunktursvängningar och finanskriser.

LÄS MER

Vad bör göras?

Ingen ska behöva skuldsätta sig hos privata företag för att Sverige ska få tillgång till betalningsmedel. Vi föreslår en reform i tre steg: (1) Staten tillhandahåller egna pengar i form av räntefria e-kronor. (2) nyskapade pengar ges direkt till medborgarna eller statsbudgeten. (3) Kvarvarande pengar skapade av bankerna konverteras till e-kronor. Bankerna måste sedan finansiera utlåning genom inlåning och kan tillåts gå i konkurs utan risker för hela ekonomin.

LÄS MER

Kända citat

Många delar vår problembeskrivning och stödjer vårt reformförslag av bank- och penningsystemet.

Lord Mervyn King
Lord Mervyn KingEnglands centralbankschef 2003–2013

Av alla möjliga sätt på vilka banksystemet kan organiseras är dagens system det värsta tänkbara. Jag är övertygad om att förändring är oundviklig. Frågan är bara huruvida vi kan komma på något bättre innan nästa generation skadas av en ännu större kris.

Lord Adair Turner
Lord Adair TurnerLord Adair Turner, tidigare ordförande vid brittiska finansinspektionen

Vi drogs in i denna röra på grund av överskottsproduktion av privat kredit och pengar: vi borde vara oroade om vår enda utväg innebär ännu mer överskottsproduktion av privata kreditpengar i framtiden.

Martin Wolf
Martin WolfChefsekonomisk kommentator på Financial Times

[Sovereign Money] skulle ge enorma fördelar. Det skulle bli möjligt att öka penningmängden utan att uppmuntra folk att skuldsätta sig upp över öronen. Det skulle bli slut på ”too big to fail” i bankvärlden. Det skulle också överföra seignioraget – vinsten från att skapa pengar – till allmänheten.

Abraham Lincoln
Abraham LincolnUSA:s 16:e president

Staten bör skapa, utfärda och
cirkulera alla pengar som behövs för att tillgodose statens utgifter och konsumenternas köpkraft. Genom att anamma dessa principer besparas skattebetalarna enorma belopp i räntekostnader. Medborgarna kommer att förses med en valuta lika säker som sin egen stat. Pengar kommer att sluta härska och blir mänsklighetens tjänare. Demokratin kommer bli överordnad pengarnas makt.

Kontakta oss

Skicka meddelande

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till oss!