VAD ÄR POSITIVA PENGAR?

Positiva Pengar är en växande rörelse av studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi.

Vi menar att orsaken till många sociala, ekonomiska och miljömässiga problem är att våra pengar skapas av affärsbanker i samband med långivning vilket mest gynnar de redan välbärgade och bankerna själva.

Vi vill att pengar ska ges ut utan koppling till lån av en demokratisk och transparent myndighet som Riksbanken så att de blir ett betalningsmedel som verkar i allmänhetens intresse i stället för att gynna ett litet fåtal.

OM OSS
VAD ÄR POSITIVA PENGAR?

PÅ GÅNG UNDER HÖSTEN

Under hösten ser vi i Positiva Pengar fram emot ett fullspäckat program med nya spännande möten, nya medlemmar och ett växande engagemang! Vi har blivit inbjudna till många platser runt om i Sverige för att föreläsa, hålla i seminarier och studiecirklar. Vill du hjälpa oss att hålla i bokbord i samband med våra föreläsningar under hösten?

SE HÖSTENS SCHEMA HÄR
PÅ GÅNG UNDER HÖSTEN

Aktiva engagerade

0

Supportrar

0

Kända citat

Många delar vår problembeskrivning och stödjer vårt reformförslag av bank- och penningsystemet.

Lord Mervyn King
Lord Mervyn KingEnglands centralbankschef 2003–2013

Av alla möjliga sätt på vilka banksystemet kan organiseras är dagens system det värsta tänkbara. Jag är övertygad om att förändring är oundviklig. Frågan är bara huruvida vi kan komma på något bättre innan nästa generation skadas av en ännu större kris.

Lord Adair Turner
Lord Adair TurnerLord Adair Turner, tidigare ordförande vid brittiska finansinspektionen

Vi drogs in i denna röra på grund av överskottsproduktion av privat kredit och pengar: vi borde vara oroade om vår enda utväg innebär ännu mer överskottsproduktion av privata kreditpengar i framtiden.

Martin Wolf
Martin WolfChefsekonomisk kommentator på Financial Times

[Sovereign Money] skulle ge enorma fördelar. Det skulle bli möjligt att öka penningmängden utan att uppmuntra folk att skuldsätta sig upp över öronen. Det skulle bli slut på ”too big to fail” i bankvärlden. Det skulle också överföra seignioraget – vinsten från att skapa pengar – till allmänheten.

Abraham Lincoln
Abraham LincolnUSA:s 16:e president

Staten bör skapa, utfärda och
cirkulera alla pengar som behövs för att tillgodose statens utgifter och konsumenternas köpkraft. Genom att anamma dessa principer besparas skattebetalarna enorma belopp i räntekostnader. Medborgarna kommer att förses med en valuta lika säker som sin egen stat. Pengar kommer att sluta härska och blir mänsklighetens tjänare. Demokratin kommer bli överordnad pengarnas makt.