HISTORISK CHANS


I och med utredningen om statens roll på betalningsmarknaden har matchen om vem pengarna ska tjäna påbörjats, offentligt och politiskt.

Det är första gången sedan 1883 frågan om makten över pengaskapandet ligger på politikernas bord och diskuteras offentligt. Vi har här en historisk möjlighet att påverka och se till att pengaskapandet organiseras på ett hållbart, rättvist och demokratiskt sätt.

Dörren är vidöppen - därför storsatsar Positiva Pengar. Läs mer om vad som är på gång just nu här. Gå med och stärk vår rörelse du också, tillsammans fixar vi detta och tar steget till ett bättre samhälle för alla.

GÅ MED OSS
HISTORISK CHANS

VAD ÄR POSITIVA PENGAR?

Positiva Pengar är en växande rörelse av studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi.

Vi menar att orsaken till många sociala, ekonomiska och miljömässiga problem är att våra pengar skapas av affärsbanker i samband med långivning vilket mest gynnar de redan välbärgade och bankerna själva.

Vi vill att pengar ska ges ut utan koppling till lån av en demokratisk och transparent myndighet som Riksbanken så att de blir ett betalningsmedel som verkar i allmänhetens intresse i stället för att gynna ett litet fåtal.

OM OSS
VAD ÄR POSITIVA PENGAR?

HUR FUNGERAR PENGAR?

Pengar är en kollektiv nyttighet med vars hjälp betalningar kan göras nu eller sparas för framtiden. Alla priser uttrycks i den enhet vi definierar som pengar. I Sverige är enheten “krona”.

Kronans värde bestäms av de priser en privat konsument i Sverige faktiskt betalar. För att handel och sparande ska fungera väl måste värdet vara så stabilt som möjligt över tid.

Inflation är den årliga minskningen av penningvärdet och mäts varje månad av SCB. Riksbankens huvuduppgift är att hålla penningvärdet stabilt, vilket tolkas som en inflation på 2%

Pengar på bankkonton skapas av affärsbanker i samband med lån. Dessa bankpengar utgör 98 % av de pengar som cirkulerar i den svenska ekonomin. Bara 2 % är sedlar och mynt är utgivna av Riksbanken.

HUR FUNGERAR PENGAR?

VAD ÄR PROBLEMET?

Då pengar skapas i samband med lån används de främst till köp av tillgångar som bostäder och värdepapper vilka lämnas som säkerhet vid lånet. Priserna på dessa drivs upp vilket innebär att den finansiella ekonomin expanderar mycket mer än den reella ekonomin. Detta gynnar banker och de redan välbärgade som äger tillgångar. Den ekonomiska ojämlikheten ökar.

Då nya pengar främst används till köp av tillgångar blir det svårt för Riksbanken att få upp inflationen. Sänkt ränta stimulerar till mer lån och mer skapande av pengar. Det ger mest tillgångs-prisinflation och inte konsumentprisinflation som var avsikten.

Expansionen drivs på ytterligare av att bankerna, som gör större vinst ju mer lån de ger ut, skyddas av staten eftersom en bankkonkurs kan få hela betalningssystemet att låsa sig.

Sammantaget leder expansionen av penningmängden, skuldnivåerna och tillgångspriserna till en rad allvarliga ekonomiska, ekologiska och sociala problem.

VAD ÄR PROBLEMET?

VAD BÖR GÖRAS?

För att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar vi står inför idag måste penningsystemet reformeras så att Riksbanken ger ut alla pengar och att bankerna bara förmedlar pengar mellan låntagare och långivare.

Riksbanken ger ut nya pengar direkt till medborgarna, till statskassan eller till lokala banker för att stimulera lokala hållbara ekonomier kan på så vis stimulera efterfrågan och inflationen mycket effektivare än idag. Eftersom alla pengar nu ligger på konton hos Riksbanken, är betalsystemet säkrat och staten behöver inte skydda bankerna. Bankerna blir vanliga företag som kan gå i konkurs när de inte klarar konkurrensen vilket gör att de inte längre kan göra några övervinster.

Reformen genomförs stegvis med bibehållen och successivt ökande finansiell stabilitet genom alla stegen. Första steget är Riksbankens förslag till e-krona.

LÄS MER HÄR
VAD BÖR GÖRAS?

Tvivla aldrig på att en liten grupp av eftertänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen.

Det är faktiskt det enda som någonsin har gjort det.

– Margaret Mead

PÅ GÅNG UNDER HÖST

Under våren ser vi i Positiva Pengar fram emot ett fullspäckat program med nya spännande möten, nya medlemmar och ett växande engagemang!

Varmt välkommen med!

SE VÅRENS SCHEMA HÄR
PÅ GÅNG UNDER HÖST

DEBATTARTIKLAR

För att påverka skriver vi regelbundet debattartiklar i olika tidningar. Vi har blivit publicerade i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Realtid, Altinget, Dagens Arena m.m. Du kan läsa våra debattartiklar här.

LÄS VÅRA DEBATTARTIKLAR
DEBATTARTIKLAR

Rapporter & publikationer

Vi skriver regelbundet rapporter, analyser och remissvar om penningsystemet. Du kan ta del av de senaste publikationerna från Positiva Pengar här.

LÄS MER
Rapporter & publikationer

Kända citat

Många personer delar vår problembeskrivning och stödjer vårt reformförslag av bank- och penningsystemet.

Lord Mervyn King
Lord Mervyn KingEnglands centralbankschef 2003–2013

Av alla möjliga sätt på vilka banksystemet kan organiseras är dagens system det värsta tänkbara. Jag är övertygad om att förändring är oundviklig. Frågan är bara huruvida vi kan komma på något bättre innan nästa generation skadas av en ännu större kris.

Lord Adair Turner
Lord Adair TurnerLord Adair Turner, tidigare ordförande vid brittiska finansinspektionen

Vi drogs in i denna röra på grund av överskottsproduktion av privat kredit och pengar: vi borde vara oroade om vår enda utväg innebär ännu mer överskottsproduktion av privata kreditpengar i framtiden.

Martin Wolf
Martin WolfChefsekonomisk kommentator på Financial Times

[Sovereign Money] skulle ge enorma fördelar. Det skulle bli möjligt att öka penningmängden utan att uppmuntra folk att skuldsätta sig upp över öronen. Det skulle bli slut på ”too big to fail” i bankvärlden. Det skulle också överföra seignioraget – vinsten från att skapa pengar – till allmänheten.

Abraham Lincoln
Abraham LincolnUSA:s 16:e president

Staten bör skapa, utfärda och
cirkulera alla pengar som behövs för att tillgodose statens utgifter och konsumenternas köpkraft. Genom att anamma dessa principer besparas skattebetalarna enorma belopp i räntekostnader. Medborgarna kommer att förses med en valuta lika säker som sin egen stat. Pengar kommer att sluta härska och blir mänsklighetens tjänare. Demokratin kommer bli överordnad pengarnas makt.

>

Vi har en historisk chans!

Vi har en historisk möjlighet att se till så pengaskapandet organiseras på ett hållbart, rättvist och demokratiskt sätt. Följ vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad vi gör och kommande event: