Pengar för ett bättre samhälle: socialt, rättvist och hållbart

Pengar påverkar våra beteenden och relationer samt kan användas för att lösa många av de sociala och ekologiska utmaningar vi har i samhället i dag. Det menar Ester Barinaga, professor i socialt entreprenörskap vid Lunds universitet.

Torsdag den 29:e april kom hon till Positiva Pengar för att dela med sig av sina lärdomar och sin forskning. På denna sida kan du läsa mer om webbinariet och titta på inspelningen. Vill du få information om våra framtida webbinarier och Positiva Pengars verksamhet? Skriv upp dig på vår maillista:

* Genom att klicka på “Jag kommer” godkänner du att Positiva Pengar mejlar dig information i ämnet.

Vi måste förändra vårt penningsystem för att kunna bygga hållbara och inkluderande städer.

Ester Barinaga, professor i socialt entrepenörskap

Lokala valutor för att utveckla samhället

Ordet ”entreprenörskap” kommer från franska och betyder ”sätta något i rörelse”, ”få saker att hända”. Barinaga har specialiserat sig på entreprenörskap för sociala förändringar genom gräsrotsrörelser inom samhällen. På det sättet är det möjligt att få till mer hållbara och inkluderande samhällen underifrån, vilket även är en förutsättning för levande demokrati.

Det verktyg för att organisera förändring som Barinaga har forskat på är lokala valutor och hur dessa kan användas för att förstärka och utveckla det lokala samhället. Resultaten varierar beroende på hur valutorna utformas och organiseras. Pengar, oavsett om de är lokala eller nationella, påverkar våra beteenden och relationer. Ester kommer dela med sig av sina studier av olika genomförda initiativ med lokala valutor, både från Afrika och Europa.

– Jag vill gärna få till stånd en diskussion om hur vi i Sverige kan använda lokala valutor som ett verktyg för att bygga mer hållbara städer.

Miljöaspekter är viktigt och vi behöver även inkludera ett socialt och politiskt perspektiv, säger Ester Barinaga.

– Kort förklarat är lokala valutor penningsystem som organiseras, designas och implementeras nerifrån för ett visst ändamål. De kan se väldigt olika ut, drivas av väldigt olika konstellationer av aktörer och använda väldigt olika teknologier. Och jag är övertygad om att vi måste förändra vårt penningsystem för att kunna bygga hållbara och inkluderande städer, säger Barinaga.

En storlek passar inte alla

Förutom sin gedigna kunskap om lokala valutor undervisar hon även om penningsystem och olika former av valutor och dess konsekvenser. Syftet med kurserna är att man ska kunna tänka nytt kring pengar och hur olika former av pengar kan användas för att lösa de stora sociala utmaningar vi har och bidra till att utveckla mer rättvisa och jämlika samhällen.

En storlek passar inte alla. Om det innebär att vi behöver blanda lokala valutor med nationell valuta återstår att se. Dock är det tydligt att ett helt centraliserat system inte möter upp de olika lokala behov som finns. För dig som är nyfiken på aktuella fakta om pengars betydelse för social utveckling, samhället och våra liv på nationell och lokal nivå: missa inte detta spännande webbinarium, Barinagas forskning kommer garanterat ge många nya insikter. 

Ester Barinaga

Ester Barinaga

Professor på Lunds Universitet

  • Doktorerade på Handelshögskolan Stockholm, varit verksam på KTH, Stanford, Copenhagen Business School.


Aktuell med:

Historisk chans

Dörren är öppen i 20 månader

I och med den nya utredningen om statens roll på betalningsmarknaden har matchen om vem pengarna ska tjäna påbörjats, offentligt och politiskt.

Under utredningens 20 månader är dörren öppen att på allvar lyfta frågan om pengaskapandets betydelse för samhället. Det är första gången sedan 1883 frågan ligger på politikernas bord. Vi har en historisk möjlighet att påverka och se till att pengaskapandet organiseras på ett hållbart och mer jämlikt sätt. Därför arrangerar Positiva Pengar nu en uppsättning webbinarier där vi bjuder in kända ekonomer att tala om ämnet. Anmäl dig till våra webbinarier och bjud gärna in vänner och bekanta. 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Margaret Mead

När? Var? Hur?

  • Torsdag 29 april kl 19 – 20.30
  • Digitalt möte på Zoom
  • Länk för att ansluta skickas ut till din mejl
Positiva pengar är en ideell förening som fokuserar på vår tids kritiska fråga hur pengar skapas och försvinner samt vilka konsekvenser det får för samhällsutvecklingen och våra liv.

Vi är partipolitiskt obundna och agerar endast för denna fråga. Vår vision är att systemet med pengar skall vara demokratiskt och användas för hela samhällets och alla medborgares bästa.
>