Showing: 1 - 10 of 13 RESULTS
Blogginlägg

6 600 underskrifter + remissvar om helikopterpengar överlämnat!

Remissvar och upprop för helikopterpengar till medborgarna överlämnades till finansdepartementet, regeringen och riksdagen. I torsdags 16 april var sista dagen att lämna in synpunkter på förslaget till ny riksbankslag. Då överlämnade vi ett upprop med hela 6 600 underskrifter samt ett remissvar på 20 sidor till finansdepartementet, regeringen och riksdagen. Vi vill rikta ett stort …

Blogginlägg

Det är bråttom – skriv under för helikopterpengar nu!

Vårt upprop för helikopterpengar har nu fått över 1000 underskrifter. I denna tid av ekonomisk nedgång har till och med Swedbanks tillförordnade chefsekonom Andreas Wallström fått upp ögonen för vikten av en kanal för att få ut pengar direkt till medborgarna. Han föreslår 10 000 kr till alla i arbetsför ålder, med start nu. Positiva …

Blogginlägg

83 Ekonomer och organisationer bakom global kampanj: Rethinking the Role of Banks

PRESSMEDDELANDE 25/11-2019 Positiva Pengar i samarbete med ett globalt nätverk ekonomistudenter vill att felaktig information om hur pengar skapas slutar läras ut på universiteten. Den globala kampanjen ”Rethinking the Role of Banks in Economics Education” har nu spritt sig till 27 universitet i 11 länder. Imponerande nog har 83 ekonomer och organisationer nu undertecknat ett …

Blogginlägg

Öppet brev till professorer och lärare på landets ekonomiutbildningar

Professorer och Lärarkårer på Ekonomiutbildningar, Banker och deras roll i skapandet av pengar är en väsentlig del av moderna, finansialiserade ekonomier. Likväl ges dagens ekonomistudenter en långtifrån fullgod bild av saken. Som personer med makt att påverka nästa generation ekonomer, är det av stor vikt att ni ser över bankers roll i ekonomiämnet och bringar …

Blogginlägg

Stor entusiasm för penningreform i Gävle!

Positiva Pengar besökte Gävle, det var en mycket lyckad dag! Alla våra rapporter “Förstatliga Pengarna” sålda slut, alla foldrar tog slut och folk stannade uppåt en timme efter föredraget för att diskutera. Dagen började med att Samuel föreläste på FEKIS ämneskonferens som i år arrangerades av Högskolan i Gävle. Universitetslektor Ernst Hollander deltog och kommenterade. …

Blogginlägg

Riksbanken kräver att regeringen sätter fart: utred e-kronan noggrant och skyndsamt!

Kontanterna håller på att försvinna helt. Snart har vi inga statligt utgivna pengar kvar alls. ”Det är därför av yttersta vikt för samhället att frågan om statens roll på betalningsmarknaden utreds både noggrant och skyndsamt” konstaterar Riksbanken i en mycket läsvärd ekonomisk kommentar. Riksbanken gör flera klockrena analyser: ”Som beskrivits tidigare innebär kontanternas eventuella försvinnande …

Blogginlägg

Framtidsveckan i Kristianstad

Positiva Pengar besöker framtidsveckan i Kristianstad – Jag ser fram emot punkten positiva pengar och bankväsendet. Vad är pengar? Hur upplever vi pengar? säger Beata Svensson tillKristianstadsbladet. Positiva Pengar blev inbjudna till Framtidsveckan i Kristianstad. Lena, Viktor och Samuel var där och höll i bokbord och föreläste. Det blev en lyckad kväll med många frågor …

Blogginlägg

På gång under hösten

Positiva Pengars fullspäckade höstprogram Under hösten ser vi i Positiva Pengar fram emot ett fullspäckat program med nya spännande möten, nya medlemmar och ett växande engagemang! Vi har blivit inbjudna till många platser runt om i Sverige för att föreläsa, hålla i seminarier och studiecirklar. Vill du hjälpa oss att hålla i bokbord i samband …

Blogginlägg

Stort intresse för e-kronan i Almedalen

Intresset för ekronaprojektet var mycket stort i Almedalen. Men det var bara vi från Positiva Pengar som agerade tongivande företrädare för framtida digitala centralbankspengar. Vi hade riktigt stark medvind i samtal med politiker, journalister och allmänheten på Visbys gator. Vi fick bemanna vårt tält med 3-4 personer 9-19 varje dag för att kunna svara på …