Showing: 1 - 10 of 25 RESULTS
Blogginlägg

Räddningspaketen under Covid ökar risken för en ny finanskris

Covid-krisen som började 2019 och tog fart på allvar 2020 ledde till gigantiska fall i konsumtionen och produktionen. Den svenska staten räddade då samhällsekonomin via vissa kontanta stimulanser. Men allt för mycket stöd gick till att skydda skuldsättningsmöjligheterna i samhället, skriver journalisten Oskar Brandt Covidkrisen ledde till ett dramatiskt fall i hushållens och företagens inkomster …

Blogginlägg

Kan en hållbart finansierad basinkomst rädda en döende landsbygd och lösa klimatkrisen?

Gunnar Brundin, miljö- och kvalitetsrevisor samt rådgivare i frågor om hållbar utveckling skriver på Positiva Pengars blogg om hur en basinkomst skulle kunna finansieras genom en kombination av finanspolitik, nationell penningutgivning och lokala valutor för att ställa om till resurseffektiva lokala ekonomier, rädda en döende landsbygd och bidra till att rädda oss från klimatkris och …

Blogginlägg

Ojämlik handel skapar obalans

Globaliseringen som tog fart på 1500-talet födde idéer om värdet av ojämlik handel. Mycket av dagens handel bygger på att rika länder exporterar dyra teknikprodukter till fattiga länder och får billiga råvaror i gengäld. Vad är värdet av överskott i handelsbalansen för exportlandet och dess medborgare? Samtidigt slår exporten från det rika landet ut produktionen …

Blogginlägg

Frihetspengar från Riksbanken: ett fundament för ett Post-Covid19-samhälle

Eduard Lukschandl, författare av boken ”Cirkulär basinkomst och nollräntepolitik“, skriver på Positiva Pengars blogg om hur penningsystemet kan organiseras mer hållbart. Han menar att riksbanksutgivna ”Frihetspengar” till medborgarna kan ersätta dagens dysfunktionella penningpolitiska verktyg och bygga fundamentet för ett Post-covid19 samhälle. Misslyckad penningpolitik De funktioner som pengar ska fylla är att de ska (a) vara …

Blogginlägg

Ekonomin efter pandemin: Hur viruset skulle kunna ta död på skadliga föreställningar om skulder

Regeringen lånar ut till sig själv, men tar omvägen via finansmarknaden. Kapa banden till dem och åtstramningar kunde vara ett minne blott. Av en slump snarare än som resultat av planering, har det sätt på vilket regeringar och centralbanker finansierat covid-program runt om i världen, gläntat på dörren till ett nytt nationalekonomiskt paradigm. Önskedrömmen om …

Blogginlägg

Lokala banker – nyckeln till en blomstrande ekonomi?

Lokala banker som fokuserar på långsiktiga krediter till lokala små- och medelstora företag har spelat stor roll för ekonomisk tillväxt bl.a. i Sverige. Den utspridda Sparbanksrörelsen från 1800-talet till långt in på 1900-talet bidrog starkt till att Sverige blev en världsledande industriell ekonomi. I detta gästinlägg skriver journalisten Oskar Brandt om lokala banker i Sverige. …

Blogginlägg

Hudson och skulderna som behöver skrivas av

Om inte skulderna avskrivs i samhället emellanåt blir det ekonomiska kriser. Det menar ekonomiprofessorn Michael Hudson som är insatt i pengars och skulders historia. Hudson har varit konsult för USA, Ryssland och Kina. Michael Hudson besökte Positiva Pengar, titta på föredraget här. Skulder ger värdepappersrusch När priser och löner ökar kallar vi det för inflation. …

Blogginlägg

Från pantbanker till dagens skuldpengar

“Ett enkelt sätt att förstå vad det innebär att vi använder bankernas skulder som betalningsmedel är att gå tillbaka till de gamla pantbankerna under medeltiden där banksystemet hade sin början”, skriver Henry Islo. På medeltiden folk kunde deponera sina värdesaker hos en pantbank och fick sedlar eller värdepapper i retur, vilket fungerade som pengar. Om …

Blogginlägg

Vi har en historisk chans!

Historisk chans att skapa ett penningsystem som gynnar alla – inte bara ett fåtal Senaste gången en utredning gjordes om makten över pengarna var 1883. Det resulterade i att privata banker fråntogs makten att skapa sedlar – Riksbanken fick sedelmonopol. Mer än hundra år senare utreds nu frågan igen: ska Sveriges pengar skapas av privata …

Blogginlägg

Delseger 1: delar av våra förslag har inkluderats i direktiven

Positiva Pengar var med och tyckte till inför tillsättandet av utredningen om statens roll på betalmarknaden. Vi kom med en rad förslag på direktiv. Glädjande nog har regeringen tagit med flera av våra förslag istället för att gå på bankföreningens linje. Här kan du läsa mer och ladda ner en jämförelse mellan våra förslag på …

>