Showing: 1 - 10 of 19 RESULTS
Blogginlägg

Från pantbanker till dagens skuldpengar

“Ett enkelt sätt att förstå vad det innebär att vi använder bankernas skulder som betalningsmedel är att gå tillbaka till de gamla pantbankerna under medeltiden där banksystemet hade sin början”, skriver Henry Islo. På medeltiden folk kunde deponera sina värdesaker hos en pantbank och fick sedlar eller värdepapper i retur, vilket fungerade som pengar. Om …

Blogginlägg

Vi har en historisk chans!

Historisk chans att skapa ett penningsystem som gynnar alla – inte bara ett fåtal Senaste gången en utredning gjordes om makten över pengarna var 1883. Det resulterade i att privata banker fråntogs makten att skapa sedlar – Riksbanken fick sedelmonopol. Mer än hundra år senare utreds nu frågan igen: ska Sveriges pengar skapas av privata …

Blogginlägg

Delseger 1: delar av våra förslag har inkluderats i direktiven

Positiva Pengar var med och tyckte till inför tillsättandet av utredningen om statens roll på betalmarknaden. Vi kom med en rad förslag på direktiv. Glädjande nog har regeringen tagit med flera av våra förslag istället för att gå på bankföreningens linje. Här kan du läsa mer och ladda ner en jämförelse mellan våra förslag på …

Blogginlägg

Ska bankföreningen lyckas stoppa bankskatten – igen?

Bankföreningen hotar med massuppsägningar, räntehöjningar och stämning i domstol om politikerna inför det nya förslaget på bankskatt. Hans Lindberg, VD för bankföreningen, säger att storbankerna kommer: Öka arbetslösheten genom att säga upp 6000 anställda Lägga över kostnaderna på kunderna genom att höja räntan på företagsutlåning 25-30 punkter och företagslånen med 17-20 punkter. Anmäla skatteförslaget till …

Blogginlägg

Kina leder kapprustningen – Sverige halkar efter

I dagarna har Kina gjort ett storskaligt pilotförsök med att ge ut en digitala centralbanksvaluta (CBDC). Över 3000 butiker i Shenzhen har fått vara med i experimentet. Invånarna har kunnat betala med den nya digitala valutan under en vecka. Kina satsar stort på att utmana USA:s hegemoni och frigöra sig från dagens dyra och ineffektiva …

Blogginlägg

Riksbanken vädjar till regeringen: “vi behöver hjälp”

Positiva Pengar och Riksbanken har under lång tid informerat om hur penningsystemet fungerar samt om vikten av att snarast införa en e-krona. Den 15 oktober går Riksbanken ut och vädjar till regeringen igen: “vi behöver hjälp”. Tyvärr kan inte Riksbanken komma längre på egen hand: “Ett beslut om att ge ut en e-krona behöver lagstöd …

Blogginlägg

6 600 underskrifter + remissvar om helikopterpengar överlämnat!

Remissvar och upprop för helikopterpengar till medborgarna överlämnades till finansdepartementet, regeringen och riksdagen. I torsdags 16 april var sista dagen att lämna in synpunkter på förslaget till ny riksbankslag. Då överlämnade vi ett upprop med hela 6 600 underskrifter samt ett remissvar på 20 sidor till finansdepartementet, regeringen och riksdagen. Vi vill rikta ett stort …

Blogginlägg

Det är bråttom – skriv under för helikopterpengar nu!

Vårt upprop för helikopterpengar har nu fått över 1000 underskrifter. I denna tid av ekonomisk nedgång har till och med Swedbanks tillförordnade chefsekonom Andreas Wallström fått upp ögonen för vikten av en kanal för att få ut pengar direkt till medborgarna. Han föreslår 10 000 kr till alla i arbetsför ålder, med start nu. Positiva …

Blogginlägg

83 Ekonomer och organisationer bakom global kampanj: Rethinking the Role of Banks

PRESSMEDDELANDE 25/11-2019 Positiva Pengar i samarbete med ett globalt nätverk ekonomistudenter vill att felaktig information om hur pengar skapas slutar läras ut på universiteten. Den globala kampanjen ”Rethinking the Role of Banks in Economics Education” har nu spritt sig till 27 universitet i 11 länder. Imponerande nog har 83 ekonomer och organisationer nu undertecknat ett …

Blogginlägg

Öppet brev till professorer och lärare på landets ekonomiutbildningar

Professorer och Lärarkårer på Ekonomiutbildningar, Banker och deras roll i skapandet av pengar är en väsentlig del av moderna, finansialiserade ekonomier. Likväl ges dagens ekonomistudenter en långtifrån fullgod bild av saken. Som personer med makt att påverka nästa generation ekonomer, är det av stor vikt att ni ser över bankers roll i ekonomiämnet och bringar …