Showing: 11 - 16 of 16 RESULTS
Blogginlägg

Framtidsveckan i Kristianstad

Positiva Pengar besöker framtidsveckan i Kristianstad – Jag ser fram emot punkten positiva pengar och bankväsendet. Vad är pengar? Hur upplever vi pengar? säger Beata Svensson tillKristianstadsbladet. Positiva Pengar blev inbjudna till Framtidsveckan i Kristianstad. Lena, Viktor och Samuel var där och höll i bokbord och föreläste. Det blev en lyckad kväll med många frågor …

Blogginlägg

På gång under hösten

Positiva Pengars fullspäckade höstprogram 2019 (För höstprogrammet 2020, se denna sida!) Under hösten ser vi i Positiva Pengar fram emot ett fullspäckat program med nya spännande möten, nya medlemmar och ett växande engagemang! Vi har blivit inbjudna till många platser runt om i Sverige för att föreläsa, hålla i seminarier och studiecirklar. Vill du hjälpa …

Blogginlägg

Stort intresse för e-kronan i Almedalen

Intresset för ekronaprojektet var mycket stort i Almedalen. Men det var bara vi från Positiva Pengar som agerade tongivande företrädare för framtida digitala centralbankspengar. Vi hade riktigt stark medvind i samtal med politiker, journalister och allmänheten på Visbys gator. Vi fick bemanna vårt tält med 3-4 personer 9-19 varje dag för att kunna svara på …

Blogginlägg

Klartecken för utredning av statens roll i betalningsväsendet

  Efter att Riksbanken framhållit att en utredning av Statens Roll På Betalningsmarknaden behövs, ställde sig Riksdagen den 18 juni bakom finansutskottets enhälliga förslag 2018/19:FiU44  att regeringen bör starta en sådan utredning.   Enligt förslaget bör utredningen ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett: Kartlägga betalningsmarknaden utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade …

Blogginlägg

Positiva Pengar Expanderar!

Positiva Pengar storsatsar under 2019! Vi expanderar i rekordfart. Du är varmt välkommen och behövs i vårt glada gäng! Engagera dig ideellt eller stötta oss ekonomiskt för att vi tillsammans ska lyckas göra följande: JAG VILL GÅ MED NU! Starta aktiva lokala grupper i de stora städerna som möts regelbundet och diskuterar, planerar kampanjer, organiserar …