Remissvar och upprop för helikopterpengar till medborgarna överlämnades till finansdepartementet, regeringen och riksdagen.

I torsdags 16 april var sista dagen att lämna in synpunkter på förslaget till ny riksbankslag. Då överlämnade vi ett upprop med hela 6 600 underskrifter samt ett remissvar på 20 sidor till finansdepartementet, regeringen och riksdagen. Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till att sprida uppropet samt som deltog i arbetet med remissvaret!

Jussi Ora är på väg till Finansdepartementet med remissvaret och uppropet

I uppropet samt remissvaret är vi kritiska till att utredningen vill begränsa Riksbankens handlingsutrymme till att enbart omfatta gårdagens problematiska penningpolitiska verktyg. Dessa verktyg kan sammanfattas med att ekonomin stöds top-down: när finansmarknaderna, storbanker och i förlängningen storföretag och deras ägare får mer pengar förväntas det sippra ner till resten av ekonomin så konsumtionen samt investeringarna hålls uppe. Dessa metoder har dock varit ineffektiva, lett till överskuldsättning, finansiell instabilitet och ökade ekonomiska klyftor.

För att få till en stabil ekonomisk återhämtning i kölvattnet av corona samt klara av framtidens oberäkneliga kriser, så behövs mer effektiva, flexibla och rättvisa penningpolitiska verktyg. Ett sådant verktyg regeringen bör titta närmare på i processen med att utforma en proposition om en ny riksbankslag är helikopterpengar till medborgarna. Det innebär att Riksbanken får möjlighet att stödja hela ekonomin bottom-up – medborgarna får pengar som kan användas för att betala hyror, räntor och konsumera. Då får företagen mer intäkter vilket även stabiliserar finansmarknaderna. Helikopterpengar kan användas som penningpolitiskt verktyg både för att hantera akuta krissituationer samt för att upprätthålla en stabil efterfrågan och nå inflationsmålet under vanliga tider.

Kampanjen är inte slut än

Nu inleds nästa steg i lagstiftningsprocessen: regeringen kommer läsa alla remissvar samt utforma en proposition om en ny riksbankslag. Om du vill visa ditt stöd för kampanjen går det fortfarande bra att skriva på uppropet. Ju fler som skriver på, desto mer sannolikt att regeringen tar hänsyn till våra synpunkter i det fortsatta arbetet. Kampanjen kommer avslutas helt först när förslaget till ny riksbankslag röstats igenom i Riksdagen.

Rekommenderade artiklar

>