Vårt upprop för helikopterpengar har nu fått över 1000 underskrifter.

I denna tid av ekonomisk nedgång har till och med Swedbanks tillförordnade chefsekonom Andreas Wallström fått upp ögonen för vikten av en kanal för att få ut pengar direkt till medborgarna. Han föreslår 10 000 kr till alla i arbetsför ålder, med start nu. Positiva Pengar tycker nu det är dags att även politikerna vaknar.


I Hongkong fick invånarna 13 000 kr var i mars, ett riktat stöd till individer som ska stimulera ekonomin. I USA förbereds för en liknande åtgärd, 1 000 dollar till alla amerikaner. Japan, Singapore och Thailand planerar också utdelning till medborgarna.

”Fördelen är att man når människor som har tappat sin inkomst, så att de kan betala hyra och köpa livsmedel. Sedan blir den stora skjutsen när smittspridningen vänder. Då kommer människor ha sparat de pengarna, och ha en stark köpkraft”, säger Wallström till Dagens industri.

I Sverige har regeringen gjort flera bra åtgärder som 80 miljarder till stöd för korttidspermitteringar, sjuklön och stärkt a-kassa. Det är dock för lite pengar och hjälper bara vissa medborgare. Många faller mellan stolarna.

Samtidigt finns ingen brist på pengar när det gäller att rädda bankerna. ”Sammantaget innebär Riksbankens insatser, direkt och indirekt, en gigantisk bail-out av de största risktagarna i ekonomin som banker, hedgefonder, riskkapitalbolag och fastighetsmiljardärer”, skriver Andreas Cervenka i Dagens industri. “Samtidigt som vanliga människor och företagare lämnas i sticket”. “Det är bokstavligt talat livsfarligt”, säger Cervenka.

Kan Riksbanken trolla fram 1 400 miljarder för att rädda finanssektorn, då är exempelvis 50 miljarder per månad till medborgarna under 6 månader som Wallström föreslår fullt realistiskt.

Men vem ska skapa pengarna? Wallström föreslår att staten ska låna pengarna vilket innebär att bankerna skapar pengarna och tjänar ränteintäkter. En billigare och bättre metod är “helikopterpengar” – att låta Riksbanken skapa och ge ut pengar direkt till medborgarna.

Helikopterpengar kan dessutom fortsätta att användas efter krisen. Det är ett effektivt och rättvist sätt att tillföra ekonomin nya pengar när så behövs. Då slipper Riksbanken injicera pengar på finansmarknaderna och manipulera ner räntorna för att nå inflationsmålet (vilket blåst upp tillgångspriserna, sänkt värdet på svenska kronan, ökat ojämlikheten och skapat stora finansiella risker).

Det är bråttom!

Den 16 april är deadline för att lämna synpunkter på förslaget till ny riksbankslag. I förslaget har Riksbanken just nu enbart rätt att stötta banker, finansmarknader och storföretag. Det är inte acceptabelt.

Låt oss höja våra röster och kräva att Riksbanken ska få befogenhet att dela ut helikopterpengar direkt till medborgarna! 

Hjälp till att dela uppropet och be dina vänner och bekanta att skriva under, tillsammans kan vi få politikerna att lyssna och ändra lagförslaget!Rekommenderade artiklar

>