Efter att Riksbanken framhållit att en utredning av Statens Roll På Betalningsmarknaden behövs, ställde sig Riksdagen den 18 juni bakom finansutskottets enhälliga förslag 2018/19:FiU44  att regeringen bör starta en sådan utredning.  

Enligt förslaget bör utredningen ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett:

  1. Kartlägga betalningsmarknaden utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade kontantanvändningen.
  2. Kartlägga och ta ställning till statens och den privata sektorns roller.
  3. Utreda om det behövs digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor.
  4. Utreda begreppet lagligt betalningsmedel, och hur det eventuellt behöver anpassas till den digitala betalningsmarknaden och en eventuell e-krona.

 

Den politisk oberoende föreningen Positiva Pengar välkomnar denna kartläggning av betalningsväsendet och framför allt att utreda behovet av e-kronor eftersom dessa digitala kronor utgivna av Riksbanken kommer göra det möjligt för alla att sköta sin ekonomi utan att vara beroende av pengar skapade av affärsbanker.

Bakgrund:

Riksbanken har i två egna rapporter (E-kronaprojekt rapport 1 och E-kronaprojekt rapport 2) analyserat behovet av en digital centralbanksvaluta, en s.k. e-krona, som ett komplement till kontanter.

Samuel Kazen Orrefur (Positiva Pengar) har tillsammans med Katalys och Post-keynesianska nätverket givit ut rapporten Förstatliga Pengarna, där belyses att 98 % av penningmängden i Sverige skapas av affärsbankerna. Angelägenheten för denna utredning kan inte nog betonas när det blir uppenbara konsekvenser för samhället om endast affärsbankspengar med kredit eller likviditetsrisk finns i omlopp. Vikten av att svenska folket har tillgång till en centralbanksvaluta kan inte accentueras mera, då Regeringsformen endast ger Riksbanken rätt att ge ut pengar.  

Länk till beslutet

Rekommenderade artiklar

>