Historisk chans att skapa ett penningsystem som gynnar alla – inte bara ett fåtal

Senaste gången en utredning gjordes om makten över pengarna var 1883. Det resulterade i att privata banker fråntogs makten att skapa sedlar – Riksbanken fick sedelmonopol. Mer än hundra år senare utreds nu frågan igen: ska Sveriges pengar skapas av privata företag eller ges ut av staten för medborgarnas och samhällets bästa? Det är ytterst vi medborgare som avgör.

Vem som har makten över penningskapandet och vad de nyskapade pengarna används till är av avgörande betydelse för samhället. Senast i historien frågan om makten över pengarna kom upp för beslut på politikernas bord var 1883. Då föreslog en statlig utredning att Riksbanken skulle få ensamrätt på att skapa sedlar. 1904 fick Riksbanken slutligen sedelmonopol. Tidigare hade privata banker fått ge ut egna sedlar, vilket bidragit till finansiell instabilitet, ökade risker och sämre demokratisk kontroll.

Argumenten som lades fram för över hundra år sedan var:

  • Vinsten från att skapa nya pengar bör gå till staten – inte till privata företag. 
  • Utgivningen av sedlar måste ske utan kortsiktigt vinstintresse.När privata banker skapar pengar finns risk att sedelutgivningen blir för liten i dåliga tider och för stor i goda tider.
  • Pengar ska vara fria från risk. Bankkommittén betonade att sedlar skulle vara säkrare som betalmedel om de utgavs av ett enda statligt institutDessa argument är precis lika giltiga idag.

I och med digitaliseringen av våra pengar befinner vi oss nu återigen i en situation där privata banker ger ut merparten av våra pengar (98 %). Bankerna tjänar gigantiska vinster, förstärker konjunktursvängningar och skapar finanskriser och deras pengar är så riskabla att staten måste backa upp dem med massiva statliga subventioner och garantier. Bara nu under coronakrisen har vi sett hur Riksbanken tvingats lova upp till 1800 miljarder i stöd till finansindustrin, det är nästan dubbelt så mycket pengar som statens årliga budget.

Vi menar att den över hundra år gamla lagen om sedelmonopol behöver uppdateras. Riksbanken borde få monopol på utgivning även av Sveriges digitala pengar. Skapandet av pengar måste demokratiseras och användas för medborgarnas och samhällets bästa – inte för att gynna en liten finanselit.

Rekommenderade artiklar

>