Blogginlägg

Klartecken för utredning av statens roll i betalningsväsendet

  Efter att Riksbanken framhållit att en utredning av Statens Roll På Betalningsmarknaden behövs, ställde sig Riksdagen den 18 juni bakom finansutskottets enhälliga förslag 2018/19:FiU44  att regeringen bör starta en sådan utredning.   Enligt förslaget bör utredningen ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett: Kartlägga betalningsmarknaden utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade …

Blogginlägg

Positiva Pengar Expanderar!

Positiva Pengar storsatsar under 2019! Vi expanderar i rekordfart. Du är varmt välkommen och behövs i vårt glada gäng! Engagera dig ideellt eller stötta oss ekonomiskt för att vi tillsammans ska lyckas göra följande: JAG VILL GÅ MED NU! Starta aktiva lokala grupper i de stora städerna som möts regelbundet och diskuterar, planerar kampanjer, organiserar …