Taal wijzigen naar Nederlands

Vad är felet med kapitalismen?

Många säger att kapitalism är dåligt. Men vad är egentligen kapitalism? Varför är det problematiskt? Och kan kapitalismens inneboende problem lösas?

Välkommen på ett exklusivt webbinarium med McMillan, pseudonym för en anonym bankir och Jürg Müller, chef för den största liberala tankesmedjan i Schweiz. De kommer att presentera sin senaste bok Capitalism and the Market Economy, med en briljant och radikal plan för hur kapitalismens problem kan åtgärdas. Registrera dig nu för att säkra en plats onsdag den 11 september 19-21:

 
* Genom att klicka på knappen samtycker du till att Positiva Pengar skickar dig mer information om detta och framtida webbseminarier via e-post. Du kan sluta ta emot våra e-postmeddelanden när du vill genom att klicka på "avsluta".


Vad är kapitalism?

Kapitalism definieras ofta som ett ekonomiskt system vi haft de senaste 300 åren som kännetecknas av (i) fria marknader och (ii) privat ägande av produktionsmedlen. Men enligt McMillan är denna definition felaktig:


Marknader har existerat i tusentals år, det är inget nytt för de senaste 300 åren. Och privatägda produktionsmedel har också funnits sedan mänskligheten började med jordbruk.


Så, vad är kapitalism? Vad är det nya som uppstod för cirka 300 år sedan och som kännetecknar kapitalismen? Svaret är bolag. Kapitalismen innebar att kapitalet (produktionsmedlen) flyttades från individuellt ägande av bönder, hantverkare, handlare etc. till kollektivt ägande via stora bolag.
Bolag


Kapitalismen är en ekonomisk ordning där det mesta av kapitalet förvaltas av bolag.
Men vad var unikt och nytt med bolag? Två saker:

Transport-bolaget

Illustration av omvandling av realkapital till finansiellt kapital utförd av Transport-bolaget.

1. Kapital-omvandling. Anta att du vill investera i ett skepp, men att du bara har råd med en tredjedel av ett skepp. Det skulle vara ganska dumt att hugga sönder fartyget i tre delar och köpa en bit. En bättre lösning är att låta ett bolag äga fartyget, och i stället äga en tredjedel av bolaget.


2. Begränsat personligt ansvar. Bolag var separata juridiska personer. De kunde låna in pengar till stora och galna projekt, utan att utsätta delägarnas personliga ekonomi för allvarliga risker. Om något gick snett fick bolaget ta smällen och gå i konkurs i stället för att delägarna blev skyldig att personligen betala bolagets alla skulder.

Ett bolag kan omvandla skeppet (realkapital, en fysisk tillgång som är svår att flytta och betala med) till aktier (finansiellt kapital som kan ges som gåva, betalas med eller säljas på en marknad). Bolag kan ge ut många små aktier och på så sätt samla pengar från många investerare till stora summor som kan investeras i dyra produktionsmedel som fartyg, fabriker etc.Pengar

För att genomföra storskaliga investeringar behövdes pengar. På den tiden användes dock endast guld och silver som pengar och det fanns inte tillräckligt för att expandera handeln snabbt.

Bankbolaget

Illustration av omvandling av finansiellt kapital till pengar.

För att lösa detta insåg bolagen snart att de inte bara kunde omvandla realkapital (t.ex. ett fartyg) till finansiellt kapital (aktier). De började också omvandla finansiellt kapital (t.ex. ett lånekontrakt) till en annan typ av finansiellt kapital (pengar).


Problemet var bara att pengar utgivna av bolag var mycket riskfyllda. När människor började förlora förtroendet för ett bolags sedlar utlöstes bankrusningar. Alla pengar som emitterats av bolaget blev då värdelösa. Så penningskapandet kom aldrig riktigt igång.

För att den industriella revolutionen skulle ta fart saknades fortfarande ett sista steg: statlig uppbackning.

Vill du lära dig hur pengar skapas? Registrera dig nu:


Bankbolag skapar pengar med statligt stöd

År 1694 grundades Bank of England. Två år senare drabbades banken av en massiv uttagsanstormning.


Kungen och de rika hade så stora investeringar i banken att en konkurs skulle hota deras intressen. Så staten räddade banken från konkurs.


Statsstödda bankaktiebolag blev en framgångssaga utan motstycke. Tack vare statens stöd kunde de ta större risker än någonsin tidigare och skapa säkrare och stabilare pengar.

Statsstödda bankbolag var en uppfinning som har jämförts med De Vises Sten. Den gjorde det möjligt för bankerna att skapa pengar i en takt som aldrig tidigare skådats i historien. Detta möjliggjorde enorma investeringar, den industriella revolutionen och en snabb ekonomisk tillväxt.


Vad är felet med kapitalismen?

Kapitalismen är instabil till sin natur. Statligt stödda bankbolag kortsluter omvandlingen av kapital så finansiella tillgångar kan skapas på steroider. Till att börja med möjliggjorde detta en kraftigt expanderande penningmängd och hög tillväxt. Men det lyfte också bankers instabilitet till en systemisk nivå, skapade boom-bust-cykler, bankpaniker och djupa ekonomiska kriser.


Kapitalismen är ett  avtal med djävulen som inte längre lönar sig.  Under 2000-talet har kapitalismens misslyckanden blivit värre samtidigt som dess förmåga att främja välstånd har försvunnit.

I dag sänker kapitalismen välståndet, skapar ekonomiska klyftor, motverkar entreprenörskap och leder pengar och resurser till improduktiva företag och finansiell spekulation. Det krävs förändring nu!

Kan kapitalismen åtgärdas? 


Tidigare försök att lösa kapitalismens problem har misslyckats. I dag kan kapitalet röra sig och omvandlas så snabbt att regleringar och övervakning inte hänger med. Deutsches Banks forskningsavdelning konstaterar att "bankrapportering har nu blivit så komplex att den har spårat ur och förlorat all kontroll och mening".

I den digitala tidsåldern har kapitalomvandlingen gått utom kontroll. Kapitalismen bygger upp systemrisker överallt. Allt från investmentbanker till försäkringsbolag och energihandelsbolag måste räddas av staten för att undvika ekonomisk kollaps. Detta skapar dock bara mer moral hazard och bygger upp större risker, som förr eller senare kommer att leda till en enorm finansiell krasch i framtiden.

Vad kan göras åt saken? Mer reglering är inte ett alternativ. Som Einstein noterade: "Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat".

I sin nya bok föreslår McMillan ett briljant, stringent och radikalt alternativ. De förklarar hur man kan tygla kapitalismen och anpassa den till en hållbar marknadsekonomi. Registrera dig nu för att lära mer!


Vill du läsa boken och förbereda frågor inför webbinariet?
Anmäl dig till en gratis online läsecirkel här.Föredragshållare: Jonathan McMillan


Vi är mycket glada över att kunna presentera Jonathan McMillan, de briljanta hjärnorna bakom boken "End of Banking" (2014), som kommer att tala om sin helt nya bok "Capitalism and the market economy".

Jonathan McMillan är en pseudonym som representerar samarbetet mellan två exceptionella författare - en bankman från en stor internationell bank som har valt att vara anonym, och Jürg Müller, chef för Avenir Suisse, den största liberala tankesmedjan i Schweiz.

McMillans arbete har gett upphov till kritiska samtal och inspirerat läsare över hela världen att tänka om kring det finansiella systemet. Anmäl dig för att ta del av deras revolutionerande idéer:
Historisk möjlighet


Centralbanker, akademiker och beslutsfattare runt om i världen diskuterar just nu problemen och riskerna med det nuvarande monetära systemet och utforskar nya sätt att skapa pengar. Vi har en historisk möjlighet att påverka och se till att penningskapandet organiseras på ett rättvist och hållbart sätt. Det är därför vi anordnar kurser och seminarier i ämnet. Anmäl dig och bjud gärna in vänner och bekanta.

Tvivla aldrig på att en liten grupp omtänksamma och engagerade medborgare kan förändra världen. Faktum är att det är det enda som någonsin har gjort det.

Margaret Mead

När? Var? Hur?

  • Onsdagen den 11 september 2024
  • 19-21 CEST, digitalt möte på Zoom
  • Språket är engelska
  • Registrera dig för att få videolänken


Arrangörer


International Movement for Monetary Reform (IMMR) består av ideella organisationer som fokuserar på den kritiska frågan i vår tid - skapandet och försvinnandet av pengar och dess konsekvenser för samhällets utveckling och våra liv.

Vi är partipolitiskt obundna och agerar endast för denna fråga. Vår vision är att penningsystemet ska vara rättvist, hållbart och demokratiskt och användas för att gynna samhället som helhet.


© Positiva Pengar 2024


>