Betala medlemsavgiften

Medlemsavgifter och donationer hjälper oss att köpa in material och arrangera regelbundna events så vi kan bygga en stark opinion för att skapa ett hållbart, rättvist och demokratiskt penningsystem som gynnar alla.

Medlemsavgift

Medlem + donation

>