PRESSMEDDELANDE 25/11-2019

Positiva Pengar i samarbete med ett globalt nätverk ekonomistudenter vill att felaktig information om hur pengar skapas slutar läras ut på universiteten. Den globala kampanjen ”Rethinking the Role of Banks in Economics Education” har nu spritt sig till 27 universitet i 11 länder. Imponerande nog har 83 ekonomer och organisationer nu undertecknat ett öppet brev om saken.

Bland brevets undertecknare finns ekonomer som Kate Raworth (författare till Doughnut Eonomics)Steve Keen (författare till Can We Avoid Another Financial Crisis?) och organisationerna Finance Watch.

Brevet framhåller att över hela världen, lär universitet ut föråldrade teorier om bankväsendet ”utan att bry sig om empirin som motsäger dem.” Frågan bör ställas: Hur ska dagens ekonomistuderande som är framtidens makthavare, opinionsbildare, politiker, finansiärer och företagsledare, kunna forma stabila och produktiva ekonomier globalt, om de inte har en realistisk bild av bankväsendet och hur pengar skapas?

Läs det öppna brevet här!

Kampanjen ”Rethinking the Role of banks in Economics Education” föddes vid universitetet i Maastricht, Nederländerna, när flera studenter skrev till sina föreläsare och krävde ändringar i kursplanen. Sedan dess har studenter från 27 universitet i 11 länder samt en rad professorer i ekonomi och organisationer anslutit sig. Tillsammans kräver de att få en ekonomiutbildning som skildrar verkliga förhållanden, men även en mer kritisk och pluralistisk ekonomiutbildning.

Problemen

Flertalet institutioner i ekonomi lär ut den föråldrade teorin att banker skulle bara vara mellanhänder, som överför pengar från insättare till låntagare. Trots att det inom forskningen råder en överväldigande samstämmighet om att banker inte alls bara är mellanhänder. Istället är det så att ”merparten av pengarna i omlopp skapas av affärsbanker”, och affärsbankerna ”’skapar’ pengar där och då, genom att skriva in siffrorna på låntagarens konto”.

Detta faktum går inte bara på tvärs mot vad som påstås i de flesta kursböcker; det har också stora implikationer, då affärsbanker på detta sätt bestämmer vart pengar tar vägen. ”Omkring 80% av de nyskapade pengarna i länder som USA och Storbritannien går idag till finansmarknader och marknader för befintliga bostäder och fastigheter, snarare än till den ”reala” eller produktiva delen av ekonomin; något som bidrar till skenande bo- och markpriser, liksom till bostadskriser. I det Globala Syd har 33 storbanker efter 2015 års Parisöverenskommelse pumpat in 1,9 biljoner dollar i fossilbränsleindustrier, därmed direktinfluerat de ekonomier som först och hårdast kommer att känna av klimatförändringarna”, står att läsa i brevet. Och det fortsätter: ”Men inte heller detta får morgondagens ekonomer höra eller läsa om, annat än undantagsvis på dagens utbildningar.”

Påpekandet kommer lägligt. Mervyn King, tidigare ordförande i Bank of England, sade nyligen att vi ”sömngångaraktigt” är på väg in i en ny världsekonomisk kris. En av orsakerna bakom 2008 års finanskrasch var just bristande kunskap om hur banker skapar och förstör pengar; något som ledde till förödande dåliga analyser av den då rådande ekonomiska situationen, med omfattande följdverkningar.

Maurice Höfgen, från Pluralism in Economics Maastricht och författare till det ursprungliga brevet: ”Som medborgare i en starkt finansialiserad ekonomi och med komplexa utmaningar framför oss, behöver vi ekonomistuderande en god förståelse av vårt monetära system. Nuvarande läroplaner tillhandahåller inte detta, därför kräver vi ändring. Under rubriken Rethinking the role of banks har nyfikna och kritiskt tänkande ekonomistudenter från hela världen anslutit sig till kampanjen och jag hyser gott hopp om att den kan förändra vår vetenskapsgren till det bättre.”

Maria Schiefeling, PINE Maastricht: ”Det handlar inte bara om vetenskaplig standard utan också om mänsklig utveckling och samhälleligt välstånd. Lär man ut felaktiga teorier om helt grundläggande saker, som teorierna om pengar, kommer vi inte att kunna förbättra någondera.”

Nicole Meilak, Rethinking Economics, Malta: “Banker är en otroligt viktig del av vår ekonomi. Att bristfälliga teorier om bankväsende förs fram är därför svårt att förstå; i synnerhet som man aldrig tar itu med kritiken mot dem eller ens erkänner att det finns andra teorier. Vi anslöt oss till denna kampanj därför att studenter förtjänar en kursplan som tar itu med den verkliga världen.”

Det öppna brevet kan läsas här, med hela listan av undertecknare.

Engagera dig i kampanjen du också!

  1.  Skicka det öppna brevet till alla professorer, lektorer, doktorander och studenter du känner på landets ekonomiutbildningar. (Är du ekonomistudent kan du också skicka ett mer utförligt brev med felaktiga citat från läroböckerna direkt till din professor.)
  2. Skicka pressmeddelandet om kampanjen till alla journalister och politiker du känner.
  3. Dela kampanjen på Facebook! Här är länk till vårt FB inlägg om saken. 
  4. Ekonom eller företrädare för en organisation? Skriv på det öppna brevet här!

.

Rekommenderade artiklar

>