Till regeringen och riksdagen:

Låt Riksbanken skapa krispengar till medborgarna!

 

Riksbanken planerar skapa upp till 1400 miljarder för att mildra de ekonomiska effekterna av corona-pandemin och den ekonomiska krisen. Riksbanken är villig att agera kraftfullt för att rädda ekonomin. Men tyvärr har våra folkvalda politiker inte gett Riksbanken befogenhet att dela ut pengarna på ett effektivt, rättvist och hållbart sätt. [1]

De upp till 500 miljarder som Riksbanken vill stödja landets företag med, kan idag bara slussas ut via bankerna, men det är inte säkert att bankerna kommer använda pengarna för att faktiskt stödja utsatta företag. [2] De 600 miljarderna i dollarlån hjälper bankerna att klara sina åtaganden i dollar, men det hjälper inte direkt medborgarna eller samhället. Och de 300 miljarderna i kvantitativa lättnader riskerar att fastna på finansmarknaderna istället för att komma ut i realekonomin. [3]

Vi vill ge Riksbanken en helt ny och bättre kanal för att distribuera pengar: “helikopterpengar” till medborgarna. När nyskapade pengar ges till medborgarna garanteras att konsumtionen inte faller ännu mer för att folk har brist på pengar eller är oroliga för sin ekonomi. Pengarna kan användas till att klara basbehoven, amortera, betala räntor och hyror vilket räddar utsatta människor från sms-lån och skuldfällor, samt även småföretag, fastighetsvärdar och banker. Dessutom ökar efterfrågan på varor och tjänster generellt så företagen får ökade intäkter och ekonomin kan återhämta sig på sikt. [4] På så vis kommer nya pengar ut och gör samhällsnytta istället för att fastna på finansmarknaderna.

Läs mer om helikopterpengar och de mer grundläggande reformer som krävs för att skapa ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem här.

Uppropet skickades in den 16 April. Det var sista dagen att inkomma med synpunkter på förslaget till ny riksbankslag.

Men kampanjen är inte över! Nu ska regeringen utforma en proposition om en ny riksbankslag. Ju fler som skriver under, desto större sannolikhet att regeringen lyssnar på oss i den processen!

Så hjälp oss att fortsätta sprida uppropet!

Skriv på NU och kräv att politikerna ska låta Riksbanken dela ut helikopterpengar till medborgarna!

Skriv på NU och kräv att politikerna snarast ska låta Riksbanken dela ut helikopterpengar till medborgarna!Noter:

[1] Ekonomijournalisten Andreas Cervenka skriver om Riksbankens samlade åtgärder på 1 400 miljarder i en artikel i Dagens industri: “Sammantaget innebär Riksbankens insatser, direkt och indirekt, en gigantisk bail-out av de största risktagarna i ekonomin som banker, hedgefonder, riskkapitalbolag och fastighetsmiljardärer.” Detta är inte rättstvist, effektivt eller hållbart.

[2] Villkoren för Riksbankens utlåning till företagen framgår här i det penningpolitiska protokollet:“För att erhålla lån på dessa villkor ska motpartens utlåning till företagen vid utvärderingstidpunkten ha ökat med åtminstone en femtedel av det belopp som motparten har lånat från Riksbanken, annars ska kostnaden för lånet ökas med upp till 0,2 procentenheter.” 4/5 av pengarna kan bankerna alltså göra vad de vill med. Och om de inte använder en krona på att stödja utsatta icke-finansiella företag är det värsta straff bankerna kan få “upp till” 0,2% ränta på lånet.

[3] Kvantitativa lättnader innebär att Riksbanken stödköper värdepapper på finansmarknaderna, t.ex. bostadsobligationer, företagsobligationer, statsobligationer och kommunobligationer. “Vi gör det för att hålla igång finansmarknaderna” skriver Riksbanken. Åtgärderna innebär att Riksbanken skapar nya pengar som används till att köpa värdepapper, så efterfrågan hålls uppe, priserna på tillgångar pressas uppåt och räntorna hålls låga. De som sålt obligationerna får då nya pengarna som de kan använda på att köpa andra aktier och värdepapper så ytterligare prisfall på börsen motverkas.

[4] I den akuta kris vi befinner oss i just nu kommer vissa spara helikopterpengarna istället för att konsumera tills viruset är bekämpat. Som toppekonomen Andreas Wallström påpekar bygger det upp en buffert för snabbare återhämtning senare: “Fördelen är att man når människor som har tappat sin inkomst, så att de kan betala hyra och köpa livsmedel. Sedan blir den stora skjutsen när smittspridningen vänder. Då kommer människor ha sparat de pengarna, och ha en stark köpkraft”. De som sparar pengarna tills viruset är bekämpat får en buffert att konsumera för som gör att den ekonomiska återhämtningen kan gå mycket snabbare sen.

>