Hur skapas pengar?
Och varför är det viktigt?

Under coronakrisen har det skapats enorma mängder pengar. Sveriges penningmängd har ökat med 635 miljarder under 2020 enligt SCB, det är en ökning med 19,3%! Hur går det egentligen till när nya pengar skaps? Var har alla nya pengar hamnat någonstans? Och hur påverkar det samhället och våra liv? 


Vill du ha del av denna kunskap? Anmäl dig till 6e upplagan av vår uppskattade studiecirkel med start 7e oktober kl 18.00. Cirkeln sker lokalt på diverse orter i Sverige och består av 5 träffar varannan vecka. Begränsat antal platser, först till kvarn, påbörja anmälan här:

Välj ort:
  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Västerås
  • Skövde
  • Annan ort


* Genom att klicka på knappen godkänner du att Positiva Pengar mejlar dig information i ämnet.


Politiker vet inte hur pengar skapas


Undersökningar visar att kunskapen om hur pengar skapas är mycket låg hos ekonomer, politiker och allmänheten. Exempelvis hade 85 % av de brittiska parlamentsledamöterna ingen aning om varifrån våra pengar kommer. 

Felaktiga teorier lärs till och med ut på högskolor och universitet, vilket konstateras av en rad centralbanker och ledande nationalekonomer. Nu får du en unik chans att lära dig hur pengar faktiskt skapas, på ett lättförståeligt sätt!

Bank of England:


"Hur pengar skapas idag skiljer sig från beskrivningen i vissa ekonomiböcker: banker lånar inte ut hushållens sparpengar, snarare skapar banklån nya pengar. ”

- McLeay, Radia & Thomas, Bank of England

Professor i nationalekonomi:


"Studiet av pengar, är framför alla andra områden inom ekonomi, ett område där komplexitet används för att dölja eller undvika sanningen, istället för att avslöja den. Processen genom vilken banker skapar pengar är så förvånansvärt enkelt att vi har svårt att acceptera den"

- John Kenneth Galbraith

Det behöver varken vara svårt eller krångligt!


En korrekt beskrivning av hur pengar skapas behöver inte vara svårfattlig eller bara för invigda. Det visar betygen från tidigare studiecirklar. Vi har haft över 100 kursdeltagare och fått genomsnittsbetyget 4,6 av 5  när vi förklarat hur penningsystemet fungerar idag, vilka allvarliga konsekvenser det ger, samt hur ett mycket bättre samhälle är möjligt.

Det är hoppfullt på alla sätt. Vi behöver många intresserade och vetgiriga som engagerar sig. När vi blir mer medvetna om hur pengar fungerar och vad som är möjligt och engagerar oss tillsammans, då är ett bättre samhälle möjligt för alla. Missa inte detta tillfälle, anmäl dig nu:

”En helt ny världssyn öppnar sig!”

"Kunskap om detta är så jätteviktigt om vi ska kunna behålla en demokrati."

”Kursen bygger upp en grundlig förståelse innan man angriper de mer komplexa systemen och problemen."

”Intressanta och givande samtal”

”Jättetrevliga studiekamrater. Kunnig lärare.”

”Fick inspiration att lära mig och läsa på mer.”Tidigare Kursdeltagare

Under cirkeln läser vi Positiva Pengars omtalade rapport:


I en ny rapport från Katalys föreslår Samuel Kazen Orrefur att staten tar makten över pengaskapandet med en e-krona, vilket skulle minska bankernas makt betydligt. 


Kajsa Ekis Ekman 
Journalist, författare och ledarskribent på Aftonbladet


Den borde vara kurslitteratur på Handels-högskolans introduktionskurser!  Den borde postas till alla riksdagsledamöter!Daniel Berg
 Ordfront Magasin


Den är både läsvärd, insiktsfull och kontroversiell. Den klär helt enkelt av det svenska politiska- och ekonomiska etablissemanget.


Per Lindvall 
Krönikör På Svenska dagbladet och Affärsvärlden

"Varför har vi inte lärt oss detta i skolan?!"


Har många tidigare kursdeltagare frågat sig. Utan basal kunskap om grunden för hela vår ekonomi - våra pengar - kan vi inte fatta demokratiska och välgrundade beslut. 

Missa inte denna spännande studiecirkel där vi på ett pedagogiskt sätt lär oss vad pengar och banker är, hur penningsystemet fungerar, varför dagens system är djupt problematiskt och hur vi kan bygga ett bättre system.

Kunskap du som medborgare inte vill leva utan.
Pedagogiska animationer och illustrationer


Under studiecirkeln kommer vi lära oss hur pengar, banker och ekonomin fungerar från grunden. Till vår hjälp kommer vi använda en rad animerade illustrationer och exempel som gör det enkelt att snabbt förstå även mer komplex teori.

"Jag tycker Samuel har en otrolig pedagogisk förmåga”

Samuel Kazen Orrefur,
skapare av kursmaterialet


Kursmaterialet med texter, övningar och presentationer har skapats av Samuel Kazen Orrefur, Positiva Pengars kampanjledare, i samarbete med våra kompetenta medlemmar och kursledare.

Samuel har under lång tid varit intresserad av pedagogik, psykologi och kognitionsvetenskap och brinner för att göra komplicerade ämnen som är av avgörande vikt för vår demokrati lättförståeliga och tillgängliga för en bred allmänhet.

Citatet i rubriken kommer från tidigare kursutvärderingar.Historisk chans

Dörren är öppen i 14 månader


I och med den nya utredningen om statens roll på betalningsmarknaden har matchen om vem pengarna ska tjäna påbörjats, både offentligt och politiskt.


Under utredningens 14 månader är dörren öppen för att på allvar lyfta frågan om pengaskapandets betydelse för samhället. Det är första gången sedan 1883 som frågan ligger på politikernas bord. Vi har nu en historisk möjlighet att påverka och se till att pengaskapandet organiseras på ett hållbart och mer jämlikt sätt. Därför arrangerar Positiva Pengar en uppsättning kurser och webbinarier om ämnet. Anmäl dig och bjud gärna in vänner och bekanta. 


Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Margaret Mead

När? Var? Hur?

  • Torsdagar start 7 oktober kl 18.00
  • Fysiska träffar på din lokala ABF-avdelning

Positiva pengar är en ideell förening som fokuserar på vår tids kritiska fråga hur pengar skapas och försvinner samt vilka konsekvenser det får för samhällsutvecklingen och våra liv.

Vi är partipolitiskt obundna och agerar endast för denna fråga. Vår vision är att systemet med pengar skall vara demokratiskt och användas för hela samhällets och alla medborgares bästa.

>