Forskning, utbildning och aktivism för en hållbar ekonomi

Positiva Pengar är en bred organisation som verkar på många fronter samtidigt. Hos oss ryms allt från klassiskt folkrörelsearbete, folkbildning och studiecirklar till PR-strategisk opinionsbildning, forskning och konsultverksamhet. Våra tre huvudområden är:

  1. Utbildning. Vi arbetar för att göra en förvirrande värld av pengar och bankverksamhet lättare att förstå, så att vi tillsammans kan komma fram till hur vi vill att ekonomin ska fungera. Vi föreläser, arrangerar seminarier och sprider information om hur pengar och banker fungerar, vilka problem det medför och vilka lösningsförslag som diskuterats i debatten.
  1. Forskning. Vi uppmärksammar, stödjer och initierar forskning om hur penningsystemet fungerar och kan reformeras. Vi skriver rapporter, böcker och arrangerar konferenser tillsammans med forskare, ekonomer och experter för att utreda konsekvenserna av vårt nuvarande penningsystem och lägga fram hållbara lösningsförslag.
  2. Påverkan & Aktivism. I bedriver opinionsbildning genom debattartiklar, aktioner på stan och namninsamlingar. Vi kampanjar för att få med oss politiker, beslutsfattare och engagera fler gräsrötter. Ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka för ett hållbart bank- och penningsystem.