Positiva Pengar storsatsar under 2019! Vi expanderar i rekordfart. Du är varmt välkommen och behövs i vårt glada gäng! Engagera dig ideellt eller stötta oss ekonomiskt för att vi tillsammans ska lyckas göra följande:

JAG VILL GÅ MED NU!

 • Starta aktiva lokala grupper i de stora städerna som möts regelbundet och diskuterar, planerar kampanjer, organiserar föreläsningar, debatter och seminarier i sin stad.
 • Hemsida. Bygga upp en ny hemsida med uppdaterat, pedagogiskt och relevant informationsmaterial.
 • Föredrag. Initiera föreläsningar på skolor, universitet, bibliotek och andra offentliga platser för att bjuda in en offentlig diskussion kring penningpolitiken.
 • Debattartiklar. Skriva fler debattartiklar och publicera i de stora tidningarna. De senaste tre åren har vi publicerat 4 artiklar i en av de största dagstidningarna, SvD.
 • Rapporter om reformering av penningsystemet och dess konsekvenser. Vi behöver ta fram fler rapporter. Katalysrapporten publiceras 20 Mars är bara en första start.
 • Ökat demokratiskt engagemang. Vi behöver bli flera aktiva i politiska partier som skriver förslag till partikongresser, uppnå offentliga utfrågningar på riksdagen kring monetär stabilitet, kontakta våra politiker.
 • Ökad närvaro på strategiska evenemang. Skala upp våra aktiviteter i Almedalen och andra strategiska politiska händelser med fler seminarier, föreläsningar, paneldiskussioner och aktivistkampanjer på gatorna.
 • Regelbunden kontakt med våra aktivister, supporters och donatorer. Regelbundna uppdateringar på vår Facebooksida och intressanta bloggartiklar som triggar diskussion, informativa nyhetsbrev och inbjudningar till spännande evenemang och kampanjer är alla viktiga så känner att de verkligen är med i vår rörelse.
 • Ordna konferenser. För att få mer offentlig och akademisk uppmärksamhet kommer vi att ordna konferenser om monetär reform, hållbarhet och klimatförändringar.
 • Delta i konferenser. Vi vill delta i inspirerande och relevanta konferenser för att berikas med nya idéer smat sprida våra idéer till andra.
 • Agera som remissinstans. Vi vill ha resurser att ge betydande input till statliga utredningar som Riksbanksutredningen och e-kronutredningen.
 • Utbildning. Skapa en webbaserad självinstruerande kurs om ämnet, kortfilmer om reformen samt ett studiecirkelmaterial.
 • Ambassadörer. Utveckla en powerpointpresentation och utbilda Positiva Pengar-ambassadörer som vi kan skicka ut för att hålla föreläsningar.
 • Involvera experter och kändisar. Utöka vår kärngrupp med fler experter och kändisar, helst ekonomer eller forskare inom ekonomi, för att fortsätta utveckla teorin, informera andra viktiga beslutsfattare och få mer allmän uppmärksamhet.
 • Vi vill utveckla en svensk advisory panel liknande PM’s advisory panel. Den ska bestå av strategiska experter, professorer och ekonomer.
 • Samarbete. Vi vill samarbete mer med olika organisationer som delar våra värderingar, idéer eller har liknande mål. Vi vill skapa nya allianser, gemensamma kampanjer och projekt.
 • Kampanjer med annonser på offentlig plats och i tidningar för att få ännu fler medlemmar och informera om ämnet.
 • Översätta strategiska texter. Viktiga monetära reformtexter ska översättas till svenska. Vi måste också skriva nya texter anpassade till vår specifika svenska situation baserat på internationella texter. Vi har redan översatt några texter och skrivit en ny rapport om det monetära systemet i Sverige, men mer behöver göras.

Vår resa har precis börjat. Vill du vara med och bygga vår organisation och utveckla Positiva Pengar till något nytt och stort? Vi behöver ditt engagemang!

Gå med i vår växande rörelse av studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, drömmare och realister som kämpar för en rättvisare, grönare och säkrare ekonomi.

JAG VILL GÅ MED NU!

Rekommenderade artiklar

 • Tack för en välorganiserad och mycket givande konferens den 15:e juni 2019. Jag deltog.
  I den reklamfolder om Positiva pengars verksamhet som fanns vid konferensen läser jag att Ni rekommenderar Er videokurs Banking 101 som man kan nå via Er hemsida.
  Jag kan inte hitta den på hemsidan?
  Vad gör jag för fel?
  Frågar
  Leif Sundsvik

 • >