Tillsvidare anställda för Positiva Pengar

Samuel har en kandidat i kultur- och samhällsanalys, en magister i praktisk filosofi och nästan färdig master i kognitionsvetenskap och filosofi. Han har studerat kulturantropologi, statsvetenskap, psykologi, evolutionsbiologi och statistik. Samuel är en pragmatisk idealist som vill förstå människans förutsättningar på djupet och hitta de bästa evidensbaserade politiska förslagen för att skapa en bättre värld. Han blev aktiv i Positiva Pengar när han med kritiska glasögon letade efter smarta reformförslag. Samuel tror att Positiva Pengars reformförslag genom att skruva på en mycket liten skruv i samhällsmaskineriet har potential att göra väldigt stor samhällsnytta.

Samuel Kazen Orrefur,
Verksamhetsutvecklare, 60 % anställning.

Hjälp oss att expandera och anställa fler!

Positiva Pengar strävar efter att expandera vår verksamhet och anställa fler på sikt när vi hittat mer finansiering. Om du har idéer om projekt vi skulle kunna få finansiering för eller tips på möjliga finansiärer för att utöka vår personalstyrka så hör mycket gärna av dig till oss: info@positivapengar.se