Vad är pengar? Från fysisk till virtuell gruvdrift

Svalbard har en fascinerande monetär historia där gruvdrift använts som grund för att ge ut en egen valuta. “Svalbardpengar” har likheter med dagens ultramoderna kryptovalutor – de genereras också ofta som resultat av digital “gruvdrift” och som ett “bevis på arbete”. Historien om Svalbardpengar är en intressant utgångspunkt för att ställa frågor som: Vad är egentligen pengar och värde? Och vad bör pengar vara?

Morten Søberg, doktor i nationalekonomi, journalist, filosof och direktör inom den norska SpareBank1-gruppen kommer till Positiva Pengar för att berätta mer och leda ett samtal om detta. Föreläsningen har redan varit! Men du kan fortfarande anmäla dig här om du vill ha länk utskickad när vi lägger upp inspelningen: 

* Genom att klicka på “Jag kommer” godkänner du att Positiva Pengar mejlar dig information i ämnet.

Svalbardpengar är ett norskt sparbankprojekt om vad pengar är och hur penningproduktionen förändras över tiden. Utgångspunkten är den fascinerande penningpolitiska historien på Svalbard. Där producerade även amerikanska, brittiska, norska, svenska och sovjetiska gruvföretag pengar - både sedlar och mynt; lokal valuta. Dessa pengar baserades på gruvdrift, arbete. Vissa virtuella valutor som bitcoin och ether är också baserade på mining och proof of work.

Morten Søberg

Vad kan vi lära av Svalbard idag?

Mitt ute i Arktis, med Spetsbergen som största ö, finns norska ögruppen Svalbard. Ön har en spännande historia av internationell gruvdrift. Där producerade både Amerikanska, brittiska, norska, svenska och sovjetiska gruvföretag pengar, en lokal valuta i form form av både sedlar och mynt. Svalbardpengarna var direkt kopplade till arbete: produktionen av kol i gruvorna.  

Idag går vi mot ett kontantlöst samhälle där alternativa betallösningar och privata kryptovalutor som baseras på en sorts virtuell “gruvdrift” vinner mark snabbt. Det väcker flera frågor: vad är egentligen pengar? Är pengar bara en individuell bit papper, en enskild digitala siffra eller symbol? Eller är pengar ett system där vår individuella kontant- eller kontoinnehav är en del av systemet pengar? Och vad bör pengar vara i framtiden? 

För att reflektera över sådan frågor är det mycket intressant att lyfta fram Svalbards monetära historia. Därför har Morten Søberg tagit initiativ till ett utbildningsprojekt. Syftet är att berätta historien om fenomenet som var Svalbardpengar med hjälp av bilder, kartor, konst, ljud och text. Som med andra pengar handlar också Svalbards pengar om språk och kultur, geografi och politik. Ingen form av pengar dyker upp, används och försvinner i ett socialt, politiskt eller tekniskt vakuum. Därför är historien om penningpolitiken på Svalbard av stort intresse även för oss här och nu.

Skapa dina egna digitala svalbardspengar

Gruvföretagen på Svalbard skapade sina egna pengar under större delen av 1900-talet. Pengarna grundades på kol, gruvdrift och bevis på arbete. Som en del av utbildningsprojektet har Mortens team nu skapat en digital kryptoversion av Svalbardspengarna.

Om du registrerar dig på deras sida kan du tjäna “digitalt kol” genom att “arbeta”. 
Arbetet sker i form av att läsa texter, svara på frågor, lyssna på podcasts och titta på konst om de ursprungliga fysiska Svalbardpengarna. Med hjälp av det digitala kolet kan du sedan generera digitala Svalbardspengar. Kryptovalutan är baserad på Ethereum blockchain-plattformen.

 

Mer om Morten Søberg

Soberg_Morten_Pernille_Blafjell_Walvik_2017_2 (1)

Morten har en doktorsexamen i experimentell ekonomi från Universitet i Oslo och en kandidatexamen i filosofi från London School of Economics. Han har även studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och arbetat som journalist. Han har varit politisk rådgivare till Centerpartiet på Stortinget och statssekreterare i det norska finansministeriet under finansminister Sigbjørn Johnsen (2010-13). Han är också medlem i Norges Banks representantskap (vald av Stortinget).

Morten är även direktör på Sparbank1, en allians för Sparbanker. Sammantaget är alliansen för sparbanker Norges näst största bank. Under webbinariet kommer Morten även berätta om den Norska sparbanksrörelsen och dess betydelse för utveckling av lokala ekonomier. 

Historisk chans

Dörren är öppen i 18 månader

I och med den nya utredningen om statens roll på betalningsmarknaden har matchen om vem pengarna ska tjäna påbörjats, offentligt och politiskt.

Under utredningens 18 månader är dörren öppen att på allvar lyfta frågan om pengaskapandets betydelse för samhället. Det är första gången sedan 1883 frågan ligger på politikernas bord. Vi har en historisk möjlighet att påverka och se till att pengaskapandet organiseras på ett hållbart och mer jämlikt sätt. Därför arrangerar Positiva Pengar nu en uppsättning webbinarier där vi bjuder in kända ekonomer att tala om ämnet. Anmäl dig till våra webbinarier och bjud gärna in vänner och bekanta. 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Margaret Mead

När? Var? Hur?

  • Torsdag 17 juni kl 19 – 20.30
  • Digitalt möte på Zoom
  • Länk för att ansluta skickas ut till din mejl 1h innan start
Positiva pengar är en ideell förening som fokuserar på vår tids kritiska fråga hur pengar skapas och försvinner samt vilka konsekvenser det får för samhällsutvecklingen och våra liv.

Vi är partipolitiskt obundna och agerar endast för denna fråga. Vår vision är att systemet med pengar skall vara demokratiskt och användas för hela samhällets och alla medborgares bästa.
>